Aké sú hlavné politické priority EK?

Aké sú hlavné politické priority EK?

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu, vyhlásil: „Umelá inteligencia, genetika, technológia blockchain potvrdzujú, že veda je v centre pozornosti súčasných prelomových inovácií, ktoré sú v súčasnosti najsľubnejšie. Európa má popredné miesto v oblasti vedy...
Na prelomové inovácie pôjde 30 miliárd eur

Na prelomové inovácie pôjde 30 miliárd eur

V priebehu nasledujúcich troch rokov sa bude Európska komisia usilovať o väčší vplyv svojich investícií vo výskume a zameria sa len na najdôležitejšie témy ako migrácia, bezpečnosť, klíma, čistá energia a digitálna ekonomika. Na inovácie v týchto oblastiach vynaloží...
Pracovný program Komisie na rok 2018

Pracovný program Komisie na rok 2018

Európska komisia predstavila svoj pracovný program na nasledujúci rok 2018. Konečným cieľom navrhovaných opatrení je jednotnejšia, silnejšia a demokratickejšia Únia. Súčasná Komisia sa od začiatku svojho funkčného obdobia zameriava na podstatné veci, pri ktorých môžu...
Stav liekov pre deti v EÚ

Stav liekov pre deti v EÚ

Európska komisia dnes predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o dosiahnutom pokroku v oblasti liekov pre deti pri príležitosti 10. výročia nadobudnutia účinnosti nariadenia o liekoch na pediatrické použitie. Donedávna neboli výskum a skúšanie liekov na...
Viac peňazí na program Erasmus+ v roku 2018

Viac peňazí na program Erasmus+ v roku 2018

Rozpočet na program Erasmus+ by sa mal v roku 2018 navýšiť o viac ako 200 mil. EUR, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2017 nárast o 8 %. Európska komisia dnes zverejnila výzvy na predloženie návrhov na rok 2018 v rámci programu Erasmus+, programu Európskej únie pre...