Január 2019

Január 2019

Eurospravodaj – Január 2019 – PDF NA STIAHNUTIE RUMUNSKÉ PREDSEDNÍCTVO RADY EÚ Na predsedníctve Rady EÚ sa podieľajú vlády 28 členských štátov, pričom každých šesť mesiacov, a to 1. januára a 1. júla, prechádza táto funkcia z jedného štátu na druhý....
Slovensko a Japonsko v číslach

Slovensko a Japonsko v číslach

Hlavné prvky dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom v oblasti vývozu poľnohospodárskych produktov sú tieto: ruší japonské clá na viaceré druhy syrov, ako aj na vývoz vína;umožňuje výrazný nárast vývozu hovädzieho mäsa z EÚ do Japonska, spracované...
Obchodná dohoda EÚ a Japonska

Obchodná dohoda EÚ a Japonska

Dňom 1. februára 2019 nadobudne platnosť Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (EPA). Podniky a spotrebitelia v celej Európe i v Japonsku môžu teraz ťažiť z najväčšej zóny voľného obchodu na svete. Dohoda o hospodárskom partnerstve ruší prevažnú...
Majetkové pomery medzinárodných párov v EÚ

Majetkové pomery medzinárodných párov v EÚ

Včerajším dňom začali platiť nariadenia EÚ, ktoré objasňujú pravidlá pre majetkové režimy medzinárodných manželských párov alebo registrovaných partnerstiev. Nové nariadenia stanovujú jasné pravidlá v prípadoch rozvodu alebo rozchodu a znamenajú koniec paralelných a...