Náhradný cestovný doklad EÚ

Náhradný cestovný doklad EÚ

Európska komisia privítala konečné schválenie svojho návrhu na vytvorenie moderného náhradného cestovného dokladu EÚ zo strany ministrov členských štátov. Od roku 1996 môžu občania EÚ, ktorým počas ich ciest v zahraničí ukradnú pas alebo ho stratia, získať náhradné...
Plány na vykonanie Parížskej dohody

Plány na vykonanie Parížskej dohody

EÚ je prvou veľkou ekonomikou, ktorá zaviedla právne záväzný rámec na splnenie svojich záväzkov podľa Parížskej dohody, a členské štáty teraz po prvý raz vypracovali návrhy integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy (NPEK). Komisia dnes uverejnila...
Rok od zavedenia GDPR

Rok od zavedenia GDPR

Na hodnotiacom podujatí pri príležitosti prvého roka uplatňovania všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) Európska komisia uverejnila výsledky osobitného prieskumu Eurobarometra o ochrane údajov. Z výsledkov vyplýva, že Európania sú relatívne dobre...
Finále „Mladý Európan 2019“

Finále „Mladý Európan 2019“

Dnes sa v Košiciach uskutočnilo finále 14. ročníka vedomostnej súťaže „Mladý Európan“, ako aj finále súťaže Mladý digitálny Európan. Víťazi si hodnotné ceny v podobe študijno-informačnej návštevy inštitúcií Európskej únie v Bruseli, či tabletov a iných...
DiscoverEU

DiscoverEU

Do 3. kola iniciatívy EÚ pre mládež sa prihlásilo takmer 95 tisíc 18-ročných Európanov zo všetkých členských štátov EÚ. Z nich tentokrát cestovné poukazy DiscoverEU získalo vyše 20 000 z nich. Celkovo sa do iniciatívy hlásili skôr dievčatá (59,8%) ako chlapci (39,8%)....