Výročné stretnutie centier EDIC v Prahe

Výročné stretnutie centier EDIC v Prahe

V dňoch 09. – 11.10.2019 sa koná výročné stretnutie európskej siete Europe Direct v Prahe. Agenda oboch dni je zameraná na budúcnosť EÚ, priority novej Európskej komisie a na aktuálne témy ovplyvňujúce každodenný život euroobčanov. Pracovný program 1. dňa...
Konkurencieschopnosť v EÚ

Konkurencieschopnosť v EÚ

Komisia zverejnila index regionálnej konkurencieschopnosti za rok 2019 a výsledky prieskumu Eurobarometra o regionálnej politike. Tieto pomôžu orgánom členských štátov, ktoré sú zodpovedné za navrhovanie budúcich programov politiky súdržnosti na rozpočtové obdobie EÚ...
Viac podpory pre učiteľov

Viac podpory pre učiteľov

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov (5. október) vydala sieť Európskej komisie Eurydice svoje ročné hlásenie o učiteľských platoch. Bolo zistené, že aj keď sa platy učiteľov vo väčšine krajín EÚ za školský rok 2017/2018 zvýšili, toto zvyšovanie platov bolo viazané...
Ochrana oznamovateľov v EÚ

Ochrana oznamovateľov v EÚ

Rada ministrov EÚ dnes prijala smernicu o ochrane oznamovateľov na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci v Luxemburgu. Smernicou sa zaručí vysoká úroveň ochrany oznamovateľov tým, že sa zavedú bezpečné kanály podávania správ v rámci konkrétnej organizácie,...
Ako sa pripraviť na brexit

Ako sa pripraviť na brexit

Pokiaľ Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ bez dohody o vystúpení, ktorou by sa zaviedlo prechodné obdobie, bude sa na colné účely považovať za krajinu mimo EÚ od dátumu vystúpenia. Ak tak zatiaľ neurobili, podniky v EÚ by sa mali začali pripravovať na túto možnosť....