Cena EÚ za literatúru

Cena EÚ za literatúru

Cena Európskej únie za literatúru sa každoročne udeľuje novým a začínajúcim autorom z celej Európy. Zdôrazňuje bohatstvo súčasnej európskej literatúry ako aj bohaté kultúrne a jazykové dedičstvo Európy. Cena Európskej únie, ktorá bola založená v roku 2009 a podporená...
EÚ pomoc pre Slovensko

EÚ pomoc pre Slovensko

Vďaka spoločnému úsiliu Ministerstva zdravotníctva SR, Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a Európskej komisie boli 12.05.2020 na Slovensko bezplatne dodané ochranné rúška v počte 54 000 kusov. Budú slúžiť na ochranu zdravotníckych pracovníkov poskytujúcich v prvej línii...
Ako naštartovať európsky turizmus

Ako naštartovať európsky turizmus

Európska komisia predložila súbor usmernení a odporúčaní, ktoré majú členským štátom pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby znova otvorili svoje prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia. Cieľom...
Máj 2020

Máj 2020

Eurospravodaj – Máj 2020 – PDF NA STIAHNUTIE EURÓPSKEJ KOMISII SA PODARILO VYZBIERAŤ 7,4 MILIARDY EUR Zdroje budú slúžiť na všeobecný prístup k vakcínam Komisia zaregistrovala 7,4 miliardy eur v prísľuboch od darcov z celého sveta počas darcovskej konferencie v rámci...
Mládež počas koronakrízy

Mládež počas koronakrízy

Európska komisia uverejnila v rámci programu Erasmus + výzvu na predkladanie návrhov pod názvom „Európska mládež spoločne 2020“. S očakávaným rozpočtom 5 miliónov eur bude táto iniciatíva podporovať celoeurópske siete mládežníckych organizácií pôsobiacich na miestnej...