Medzinárodný deň boja proti násiliu

Medzinárodný deň boja proti násiliu

V nedeľu, 25. novembra 2018, bol Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Pri tejto príležitosti uvádzame vyhlásenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky.  „Násilie páchané na ženách je vážnym porušením ľudských práv a napriek tomu je na celom...
Aká je situácia na Slovensku?

Aká je situácia na Slovensku?

Priemerná dĺžka života v krajinách EÚ stabilne rastie, ale od roku 2011 sa značne spomalila. Veľké rozdiely v priemernej dĺžke života pretrvávajú nielen medzi pohlaviami, ale aj v rámci sociálno-ekonomického postavenia. Na Slovensku bola v roku 2016 predpokladaná...
Pohľad na zdravie v Európe

Pohľad na zdravie v Európe

Európska komisia a organizácia OECD dnes spoločne uverejnili správu „Stručný pohľad na zdravie: Európa 2018“, prezentujúcu analýzy zdravotného stavu občanov EÚ a výkonnosti zdravotníctva v 28 členských štátoch, 5 kandidátskych krajinách a 3 krajinách krajín Európskeho...
Pozvanie na odborný seminár

Pozvanie na odborný seminár

Dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na seminár s názvom „Daňový a odvodový systém 21. storočia“, ktorý organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s týždenníkom TREND. Seminár sa uskutoční vo štvrtok 6. decembra o 9.00 v hoteli Radisson Blu...
Jesenný balík európskeho semestra

Jesenný balík európskeho semestra

Európska komisia predstavila hospodárske a sociálne priority EÚ na nasledujúci rok, vydala stanoviská k návrhom rozpočtových plánov na rok 2019 a v prípade Talianska potvrdila, že je v mimoriadne závažnom nesúlade s Paktom stability a rastu. Grécko sa po prvýkrát...
Euro nestráca popularitu

Euro nestráca popularitu

Zverejnený bol už v poradí sedemnásty prieskum na tému obľúbenosti spoločnej meny Euro medzi  občanmi krajín eurozóny. Výsledky prieskumu ukazujú, že podpora Eura medzi občanmi eurozóny je najvyššia už v poradí druhý rok za sebou. Až 74% opýtaných z krajín eurozóny...