Slovensko a Japonsko v číslach

Slovensko a Japonsko v číslach

Hlavné prvky dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom v oblasti vývozu poľnohospodárskych produktov sú tieto: ruší japonské clá na viaceré druhy syrov, ako aj na vývoz vína;umožňuje výrazný nárast vývozu hovädzieho mäsa z EÚ do Japonska, spracované...
Obchodná dohoda EÚ a Japonska

Obchodná dohoda EÚ a Japonska

Dňom 1. februára 2019 nadobudne platnosť Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (EPA). Podniky a spotrebitelia v celej Európe i v Japonsku môžu teraz ťažiť z najväčšej zóny voľného obchodu na svete. Dohoda o hospodárskom partnerstve ruší prevažnú...
Majetkové pomery medzinárodných párov v EÚ

Majetkové pomery medzinárodných párov v EÚ

Včerajším dňom začali platiť nariadenia EÚ, ktoré objasňujú pravidlá pre majetkové režimy medzinárodných manželských párov alebo registrovaných partnerstiev. Nové nariadenia stanovujú jasné pravidlá v prípadoch rozvodu alebo rozchodu a znamenajú koniec paralelných a...
Program Erasmus+ a Slovensko

Program Erasmus+ a Slovensko

Program Erasmus+ bol v roku 2017 navyše obohatený o strategické priority EÚ zamerané na digitálne zručnosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže (nová mobilná aplikácia Erasmus+, online jazykové vzdelávanie). Súčasný program Erasmus+ (2014 – 2020) má...
Rekordný rok pre program Erasmus+

Rekordný rok pre program Erasmus+

Európska komisia uverejnila svoju výročnú správu o programe Erasmus+, z ktorej vyplýva, že sa na ňom zúčastňuje viac ľudí než kedykoľvek predtým, počet podporovaných projektov rastie a Erasmus+ sa stáva inkluzívnejším a posilňuje sa aj jeho medzinárodný rozmer. V roku...