Európska migračná agenda: Slovensko

Európska migračná agenda: Slovensko

Európska komisia vyzvala Slovensko, aby v nadchádzajúcich týždňoch revidovalo svoju politiku pre žiadateľov o premiestnenie, s cieľom zosúladiť ju s rozhodnutiami Rady o premiestnení z Grécka a začať čo najskôr. Slovensko doposiaľ premiestnilo 16 osôb z Grécka, z...
Program ERASMUS oslavuje 30 rokov

Program ERASMUS oslavuje 30 rokov

Európska únia dnes oslavuje 30. výročie vzniku programu zahraničných výmen Erasmus, na ktorom sa doposiaľ zúčastnilo 9 miliónov ľudí, vrátane takmer 108-tisíc Slovákov. Tým program od svojho založenia v roku 1987 poskytol šancu študovať, absolvovať odbornú prípravu,...