Stratégia pre západný Balkán

Stratégia pre západný Balkán

Európska komisia prijala stratégiu pre Dôveryhodnú perspektívu rozšírenia pre krajiny západného Balkánu a väčšiu angažovanosť EÚ v tejto oblasti. EÚ je už teraz najdôležitejším darcom a investorom v regióne, ako aj najdôležitejším politickým partnerom  západného...
Zrýchlenie vrátenia DPH

Zrýchlenie vrátenia DPH

Európska komisia začala kontrolu s cieľom posúdiť, či je vrátenie DPH podnikom v členských štátoch EÚ v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a judikatúrou Súdneho dvora EÚ.  Ide o súčasť aktivít smerujúcich k vytvoreniu jednotného priestoru DPH, v ktorom sa výrazne...
Návrhy na efektívnejšiu EÚ

Návrhy na efektívnejšiu EÚ

Európska komisia predstavila v minulom týždni viacero praktických krokov, ktoré by mohli zefektívniť prácu Európskej únie a zlepšiť prepojenie medzi lídrami inštitúcií EÚ a občanmi Európy. Ide napríklad o návrhy v oblastiach: – vedúci kandidáti: využívanie...
Budúcnosť financií EÚ

Budúcnosť financií EÚ

Dňa 23. februára 2018 budú lídri Európskej únie diskutovať o tom, ako zaistiť primerané financovanie priorít, ktoré pre Úniu spoločne stanovili 16. septembra 2016 v Bratislave a 25. marca 2017 v Rímskej deklarácii. Komisia do tejto dôležitej debaty prispieva tromi...
Rozpočet EÚ po roku 2020

Rozpočet EÚ po roku 2020

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker predstavil v tomto týždni rôzne scenáre, ako aj možné finančné dopady nového a zmodernizovaného viacročného finančného rámca (t. j. rozpočtu) EÚ. Slovenský eurokomisár a podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič...