Vznikla slovenská batériová aliancia

Vznikla slovenská batériová aliancia

Štvrtá priemyselná revolúcia zásadným spôsobom mení priemysel, ako ho poznáme dnes. Výsledkom sú nové technológie a inovatívne ekosystémy. Batérie – ako strategická technológia pre prechod na čisté energetické systémy a čistú mobilitu – predstavujú jej neodmysliteľnú...
Dialóg s občanmi Európa a my

Dialóg s občanmi Európa a my

V pondelok 8. októbra /2018 sa uskutoční v Komárne cezhraničný slovensko-maďarský Dialóg s občanmi „Európa a my“ za účasti zástupcov Európskej komisie aj Európskeho parlamentu ako spoločné slovensko-maďarské stretnutie občanov. Link  na prenos...
Zmeny v elektronickej identifikácii

Zmeny v elektronickej identifikácii

Od 29. septembra 2018 nadobudli účinnosť celoeurópske právne predpisy o elektronickej identifikácii (nariadenie eIDAS), ktoré umožnia cezhraničné uznávanie elektronických identifikačných preukazov a umožnia občanom a podnikom EÚ prístup k online službám aj v prípade,...