Humanitárna pomoc zo Slovenska

Pomocnú ruku podala aj Slovenská republika, ktorá poskytla Keni materiálnu humanitárnu pomoc v hodnote 213 076 eur. Pripojila sa tak k širokej európskej iniciatíve Team Europe, zameranej na podporu partnerských krajín v boji proti novému koronavírusu. Zásielku tvorilo...
Pomoc prostredníctvom leteckých mostov

Pomoc prostredníctvom leteckých mostov

Európska komisia koordinovala a spolufinancovala dodávku viac ako 1,100 ton lekárskeho vybavenia do kritických oblastí v Afrike, Ázii a na americkom kontinente počas pandémie ochorenia COVID-19. Od 8. mája 2020 sa Európska únia podieľala na uskutočnení 45...
Prístup EÚ k remdeziviru

Prístup EÚ k remdeziviru

Európska komisia podpísala zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou Gilead, vďaka ktorej chce zabezpečiť liečebné dávky Veklury (obchodný názov pre remdezivir). Ide o prvý liek povolený na úrovni EÚ na liečbu ochorenia COVID-19. S cieľom pokryť bezprostredné potreby s...
Cena EHSV za občiansku solidaritu

Cena EHSV za občiansku solidaritu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) udelí Cenu za občiansku solidaritu, jednorazové ocenenie na špecifickú tému „Občianska spoločnosť EÚ proti pandémii COVID-19“, ktorá v tomto roku výnimočne nahradí každoročnú Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť. EHSV ocení...
Inovatívne partnerstvá medzi regiónmi EÚ

Inovatívne partnerstvá medzi regiónmi EÚ

Európska komisia zverejnila výzvu na vyjadrenie záujmu o tematické partnerstvá na vedenie medziregionálnych inovatívnych projektov zameraných na podporu reakčnej schopnosti a oživenia hospodárstva v nadväznosti na pandémiu koronavírusu. Cieľom tejto výzvy je pomôcť...
Bezpečnostná únia

Bezpečnostná únia

Komisia predstavila tri iniciatívy na okamžité vykonávanie stratégie pre bezpečnostnú úniu: stratégiu EÚ na účinnejší boj proti zneužívaniu detí, novú agendu a akčný plán EÚ na boj proti drogám a akčný plán EÚ na boj proti nedovolenému obchodovaniu so strelnými...