JUNIOR INTERNET hľadá online talenty

JUNIOR INTERNET hľadá online talenty

Na súťaž Junior Internet 2019 pozýva AMAVET všetkých nadšencov internetu a programovania. Projekty webových stránok, mobilných aplikácií, blogov alebo vlogov, dizajnov, grafiky a textov na webe sú viac než vítané. Prihlasovať svoje projekty môžu žiaci základných a...
Výsledky prieskumu pre Slovensko

Výsledky prieskumu pre Slovensko

Výsledky prieskumu Eurobarometra o antisemitizme v Európe pre Slovensko sú nasledovné: 20% opýtaných vníma antisemitizmus ako problém na Slovensku (v rámci celej EÚ je to 50%), 70% nevníma antisemitizmus u nás ako problém (EÚ 43%),  pálčivejšie u nás antisemitizmus...
Eurobarometer o antisemitizme v Európe

Eurobarometer o antisemitizme v Európe

Deň 27. január je vyhlásený za Medzinárodný deň spomienky na obete holokaustu. Je to deň, keď pred 74 rokmi spojenecké sily oslobodili koncentračný tábor Osvienčim-Birkenau. Aké je však aktuálne vnímanie antisemitizmu v Európe? Európska komisia zverejnila výsledky...
Diskusia o daňovej politike EÚ sa začala

Diskusia o daňovej politike EÚ sa začala

Európska komisia otvorila diskusiu o reforme rozhodovania v oblasti daňovej politiky EÚ. V súčasnosti si daňové otázky vyžadujú jednomyseľnú dohodu všetkých členských štátov. V oznámení zo dňa 15.01.2019 Komisia v niektorých oblastiach spoločnej daňovej...
Verejná konzultácia o odmeňovaní v EÚ

Verejná konzultácia o odmeňovaní v EÚ

Európska komisia odštartovala minulý týždeň verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť informácie o vplyve pravidiel EÚ, ktoré sa týkajú rovnakého odmeňovania. Zásada „rovnaká odmena za rovnakú prácu“ je zakotvená v zmluvách EÚ a právny systém EÚ zakazuje priamu a...