Prelomová dohoda EÚ s Čínou

Prelomová dohoda EÚ s Čínou

EÚ a Čína uzavreli rokovania o bilaterálnej dohode, ktorá sa týka ochrany 100 európskych zemepisných označení v Číne (za Slovensko sú na zozname vína z Vinohradníckej oblasti Tokaj) a 100 čínskych zemepisných označení v EÚ. Ich cieľom je boj proti rôznym obmedzovaniam...
Koľko odpadu z plastových obalov recyklujeme?

Koľko odpadu z plastových obalov recyklujeme?

V EÚ sa v roku 2017 zrecyklovalo 42 % odpadu z plastových obalov. V siedmich členských štátoch EÚ sa v roku 2017 zrecyklovala viac ako polovica vyprodukovaného odpadu z plastových obalov. V porovnaní s rokom 2005 sa miera recyklácie odpadu z plastových obalov v EÚ...
Šesť strategických oblastí podnikania

Šesť strategických oblastí podnikania

Komisia zverejnila odporúčania, ktoré vypracovali experti Strategického fóra pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a celosvetové vedúce postavenie Európy v 6 strategických a na budúcnosť orientovaných oblastiach...
Prieskum Eurobarometra o diskriminácii

Prieskum Eurobarometra o diskriminácii

Zistenia za Slovensko (spolu s porovnaním voči priemeru EÚ): – podľa 60 % opýtaných Slovákov je úsilie bojovať proti všetkým formám diskriminácie na Slovensku účinné – podľa 69 % respondentov (EÚ 86 %) by školské hodiny a materiály mali obsahovať...
Deň rovnosti v odmeňovaní

Deň rovnosti v odmeňovaní

Ženy v EÚ stále zarábajú v priemere o 16 % menej ako muži, čo je len nepatrné zlepšenie oproti 16,2 % z minulého roku. V tomto roku pripadá európsky Deň rovnosti odmeňovania na 4. novembra. V tento deň ženy v porovnaní so svojimi kolegami symbolicky prestanú byť za...
Nový systém pre prácu umelcov v zahraničí

Nový systém pre prácu umelcov v zahraničí

Komisia úspešne otestovala nový program podpory mobility umelcov a odborníkov v oblasti kultúry. Pilotný projekt i-Portunus financovaný z programu EÚ – Kreatívna Európa je konkrétnym výsledkom Novej európskej stratégie pre kultúru (2018). Vďaka rozpočtu 1 milión...