8. ročník Ceny Jána Bahýľa

8. ročník Ceny Jána Bahýľa

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje 8. ročník Ceny Jána Bahýľa. Cena Jána Bahýľa je udeľovaná od roku 1999 za mimoriadne hodnotné slovenské technické alebo dizajnérske priemyselnoprávne chránené riešenie. Úrad aj týmto spôsobom motivuje a podporuje...
Obsah nového programu Európsky horizont

Obsah nového programu Európsky horizont

Programe zavádza hlavné tieto nové prvky: – Európska rada pre inováciu (European Innovation Council-EIC), ktorej cieľom bude dostať najsľubnejšie prevratné technológie s vysokým potenciálom z laboratórií na trh a pomôcť najinovatívnejším startupom či podnikom...
Eurokomisárka Jourová na Slovensku

Eurokomisárka Jourová na Slovensku

Dňa 7. a 8. júna 2018 navštívi Slovensko európska komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľské otázky a rodovú rovnosť Věra Jourová.  Cieľom jej návštevy je stretnúť sa s novým ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom, ako aj informovať sa o stave vyšetrovania vraždy...
Hlavné prvky návrhu SPP

Hlavné prvky návrhu SPP

Nový spôsob práce: flexibilita v spôsobe využívania pridelených prostriedkov; možnosť previesť až 15 % pridelených prostriedkov SPP z priamych platieb na rozvoj vidieka (a naopak). Spravodlivejšie riešenia vďaka lepšiemu zacieleniu podpory: priame platby ostanú;...