Minifestival európskeho filmu 7×7

Minifestival európskeho filmu 7×7

Cieľom minifestivalu je priniesť európske filmy do regiónov. Máte možnosť vidieť 7 skvelých európskych titulov podporených z Programu EÚ Kreatívna Európa – podprogram MEDIA v 7 slovenských mestách. Po slávnostnom otvorení a premietaniach pre verejnosť v...
Bezpečnosť na cestách

Bezpečnosť na cestách

Zverejnená predbežná štatistika bezpečnosti cestnej premávky za rok 2017 už druhý rok po sebe ukazuje zhruba dvojpercentné zníženie počtu úmrtí na cestách v EÚ. V roku 2017 prišlo na cestách EÚ o život 25 300 ľudí, čo je o 300 menej ako v roku 2016 (–2 %) a o 6 200...
VentureEU: 2,1 miliardy EUR

VentureEU: 2,1 miliardy EUR

Európska komisia a Európsky investičný fond (EIF) spustili program celoeurópskeho fondu fondov rizikového kapitálu (VentureEU) s cieľom zvýšiť objem investícií do inovatívnych startupov a podporiť expanziu inovatívnych podnikov v Európe. VentureEU poskytne európskym...
Podpora malých a  stredných podnikov

Podpora malých a stredných podnikov

Z prostriedkov programu EÚ pre výskum a inováciu Horizon 2020 bude podporených 257 malých a stredných podnikov (MSP) z 31 krajín. V rámci nástroja pre MSP ide o podporu v celkovej výške €12.65 miliónov. Medzi vybranými projektmi je aj jeden slovenský. Podporu vo výške...