Ako je na tom Slovensko?

Ako je na tom Slovensko?

– 74 % slovenských respondentov súhlasí s tým, že pomáhať ľuďom v rozvojových krajinách je dôležité (zaznamenaný výrazný pokles, EÚ priemer: 86 %) – 6 z 10 slovenských respondentov (62 %) tvrdí, že boj proti chudobe v rozvojových krajinách by mal patriť...
EÚ podporuje medzinárodný rozvoj

EÚ podporuje medzinárodný rozvoj

Z tohtoročného prieskumu Eurobarometra o rozvojovej spolupráci EÚ vyplýva, že medzi európskymi občanmi existuje rozsiahla zhoda názorov, pokiaľ ide o dôležitosť medzinárodnej spolupráce a rozvoja. Takmer 9 z 10 občanov EÚ uvádza, že rozvojová spolupráca je podľa nich...
Kto získal finančné prostriedky?

Kto získal finančné prostriedky?

Vďaka Junckerovmu plánu EIB a jej dcérska spoločnosť na financovanie malých podnikov Európsky investičný fond (EIF) schválili financovanie takmer pre 1 200 operácií a sú pripravené poskytnúť rizikové financovanie viac než miliónu startupov a MSP v najrôznejších...
Zhodnotenie Investičného plánu pre Európu

Zhodnotenie Investičného plánu pre Európu

Dnes predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v Európskom parlamente prejav, v ktorom sa obzrel za piatimi rokmi pôsobenia tejto inštitúcie pod jeho vedením. „Vždy budem pozorne sledovať vývoj Európy – mojej najväčšej celoživotnej lásky. Som hrdý na...
Migračná agenda po 4 rokoch

Migračná agenda po 4 rokoch

Európska komisia predložila správu o kľúčovom pokroku, ktorý sa dosiahol od roku 2015 v rámci Európskej migračnej agendy. V posledných 4 rokoch sa položili základy spoločnej migračnej politiky EÚ a zaviedli sa nové nástroje a postupy koordinácie a spolupráce....
Európsky orgán práce

Európsky orgán práce

Slávnostnou inauguráciou a prvým zasadnutím správnej rady včera začal fungovať Európsky orgán práce („European Labour Authority“, ELA), ktorý bude sídliť v Bratislave. Myšlienku zriadiť takýto orgán predstavil pred dvoma rokmi vo svojej správe o stave Únie...