Live From The Field

Live From The Field

Rada dnes schválila návrh Komisie na vytvorenie Európskeho informačného systému registrov trestov o odsúdených štátnych príslušníkoch tretích krajín. Cieľom tohto centrálneho systému je zlepšiť výmenu informácií z registrov trestov týkajúcich sa odsúdených občanov z...
Energetická únia: od vízie k realite

Energetická únia: od vízie k realite

Zo štvrtej správy o stave energetickej únie vyplýva, že Komisia v plnej miere realizovala svoju víziu – stratégiu energetickej únie, ktorá všetkým Európanom zaručuje prístupnú, cenovo dostupnú, bezpečnú, konkurencieschopnú a udržateľnú energiu. Európa sa už stala...
Jazyky sú bránou do celého sveta

Jazyky sú bránou do celého sveta

Sofia Gregorová je aktuálnou slovenskou víťazkou európskej súťaže 17-ročných prekladateľov Juvenes Translatores (po latinsky „mladí prekladatelia“). Jej preklad z nemčiny očaril porotu a priniesol jej pozvanie na slávnostné odovzdávanie cien v Bruseli, ktoré sa konalo...
Bezpečnosť na cestách: ako sme na tom?

Bezpečnosť na cestách: ako sme na tom?

Minulý rok zomrelo na európskych cestách menej ľudí, ale podľa nových predbežných údajov za rok 2018, je potrebné vyvinúť v tomto smere väčšie úsilie. V roku 2018 bolo v EÚ 28 približne 25 100 smrteľných nehôd spôsobených dopravnými nehodami. Ide o pokles o 21% v...
Nová dohoda pre spotrebiteľov

Nová dohoda pre spotrebiteľov

Európsky parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu o prísnejších pravidlách na ochranu spotrebiteľa, ktoré sa dajú lepšie presadzovať. Medzi najvýznamnejšie zlepšenia patrí väčšia transparentnosť pre spotrebiteľov pri nakupovaní online, účinnejšie sankcie a jasné...
Nová výzva v rámci iniciatívy WiFi4EU

Nová výzva v rámci iniciatívy WiFi4EU

Komisia uverejní 4. apríla o 13.00 h novú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci iniciatívy WiFi4EU. Táto výzva, do ktorej sa môžu prihlásiť obce alebo skupiny obcí v EÚ, potrvá jeden a pol dňa do 5. apríla 2019 17.00 h. Obce sa budú môcť uchádzať o 3 400 poukazov,...