Ako bude na tom Slovensko?

Ako bude na tom Slovensko?

V prípade Slovenska Európska komisia predpokladá, že hospodársky rast sa ďalej zvýši z 4 % v roku 2018 na 4,1% v 2019. Súkromná spotreba ťahaná rastom platov a zamestnanosti zostane hlavným prispievateľom rastu. V roku 2020 by sa v dôsledku spomalenia vývozov mal...
Jesenná hospodárska prognóza EÚ

Jesenná hospodárska prognóza EÚ

Rast v eurozóne sa má spomaliť z 10-ročného maxima na úrovni 2,4 % v roku 2017 na 2,1 % v roku 2018, pričom v rokoch 2019 a 2020 treba počítať s ďalším poklesom na 1,9 %, resp. 1,7 %. Rovnaký vývoj sa očakáva v EÚ27, v prípade ktorej prognóza rastu dosahuje v roku...
Európska iniciatíva občanov

Európska iniciatíva občanov

Európska komisia odsúhlasila registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Povinné označovanie potravín ako nevegetariánske/vegetariánske/vegánske“. V iniciatíve sa uvádza, že „vegetariáni a vegáni majú problém s identifikáciou vhodných potravín v EÚ a musia...
Endokrinné disruptory a životné prostredie

Endokrinné disruptory a životné prostredie

Komisia prijala oznámenie, v ktorom potvrdila svoj záväzok chrániť občanov a životné prostredie pred nebezpečnými chemikáliami. V oznámení sa takisto uvádza, ako chce Komisia zabezpečiť, aby globálny prístup EÚ zostal čo najmodernejší a najúčelnejší. Oznámenie...
Program WiFi4EU

Program WiFi4EU

Komisia vyhlásila 7. novembra 2018 o 13:00 (SEČ) výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu WiFi4EU. Výzva, na ktorú môžu reagovať obce alebo skupiny obcí v EÚ, bude otvorená do 17:00 (SEČ) 9. novembra 2018. Rozpočet programu do roku 2020 je 120 miliónov EUR,...
ZEK na veľtrhu Bibliotéka

ZEK na veľtrhu Bibliotéka

Zastúpenie EK na Slovensku je aj tento rok jedným z vystavovateľov na najväčšom knižnom veľtrhu Bibliotéka, ktorý sa koná v dňoch 8-11. novembra v bratislavskej Inchebe. Okrem zaujímavých publikácií a informácií o Európskej únii sme pre návštevníkov pripravili rôzne...