117 mil. € na liečbu a diagnostiku

117 mil. € na liečbu a diagnostiku

Európska komisia oznámila, že v rámci zrýchlenej výzvy na predkladanie návrhov bolo vybraných osem rozsiahlych výskumných projektov zameraných na vývoj liečby a diagnostiky infekcií spôsobených koronavírusom. Výzvu v marci zverejnila iniciatíva za inovačnú medicínu,...
Vzdelávanie o Európskej únii

Vzdelávanie o Európskej únii

V piatok, 8. mája, udelila Európska komisia 22 stredným školám z celej EÚ Cenu Jána Amosa Komenského za kvalitnú výučbu o Európskej únii a sprostredkovanie vedomostí o Európskej únii tvorivým spôsobom. Dôraz pritom kladie na ocenenie inšpiratívnehospôsobu a pútavých...
Pozvánka na online seminár

Pozvánka na online seminár

Dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na online seminár s názvom Inovačný a Modernizačný Fond, ktorý organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku so záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva hospodárstva SR, dňa 13. mája 2020 o 10:00 hod. Napriek...
Platforma Fit for Future

Platforma Fit for Future

Európska komisia dnes spustila platformu Fit for Future – skupinu expertov na vysokej úrovni, ktorá pomôže Komisii zjednodušiť existujúce právne predpisy EÚ a znížiť administratívnu záťaž pre občanov a podniky. Platforma takisto pomôže zabezpečiť, aby právne predpisy...
Boj proti praniu špinavých peňazí

Boj proti praniu špinavých peňazí

Európska komisia uverejnila ambiciózny a mnohostranný akčný plán konkrétnych krokov, ktoré prijme v nasledujúcich dvanástich mesiacoch, aby mohla lepšie presadzovať pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, vykonávať nad nimi...
Komisia podporuje región Horná Nitra

Komisia podporuje región Horná Nitra

Európska komisia schválila žiadosti 18 členských štátov o podporu pri príprave plánu spravodlivej transformácie územia. O podporu požiadala aj Slovenská republika pri príprave spravodlivej transformácie regiónu Horná Nitra. Cieľom je pomoc pri príprave dlhodobých...