Bezpečná vakcína proti COVID-19

Bezpečná vakcína proti COVID-19

Európska komisia udelila vakcíne proti ochoreniu COVID-19, ktorú vyvinuli spoločnosti BioNTech a Pfizer, podmienečné povolenie na uvedenie na trh. Táto vakcína sa tak stala prvou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 povolenou v EÚ. Povolenie nasleduje po kladnom vedeckom...
Bezpečnostná únia

Bezpečnostná únia

Európska komisia poskytne členským štátom a náboženským spoločenstvám 23 miliónov EUR na posilnenie ochrany miest bohoslužieb a iných verejných priestorov pred teroristickými hrozbami v rámci nového programu EÚ v oblasti boja proti terorizmu. Desať projektov bude...
Pravidlá pre antigénové testy

Pravidlá pre antigénové testy

Komisia prijala návrh odporúčania Rady o spoločnom rámci používania, validácie a vzájomného uznávania rýchlych antigénových testov. V súvislosti s používaním rýchlych antigénových testov sa členským štátom odporúča, aby používali rýchle antigénové testy na ďalšie...
IT Fitness Test 2020

IT Fitness Test 2020

Napriek tomu, že 9. ročník IT Fitness Testu sa konal v mimoriadnych podmienkach, výsledky najväčšieho testovania IT zručností na Slovensku v porovnaní s minulým rokom lepšie. Pozitívny vplyv na digitálne zručnosti žiačok a žiakov má nepochybne aj diaľkové vzdelávanie....
Brexit: Linka pomoci

Brexit: Linka pomoci

V súvislosti s blížiacim sa koncom prechodného obdobia 1. januára 2021, kontaktné centrum Europe Direct (EDCC) zriadilo telefonickú linku pre otázky ohľadom brexitu. Na jednotnom telefónnom čísle dostanú európski občania, podniky a zainteresované strany odpovede na...
Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

Komisia zverejnila výročnú správu o programe Erasmus+ za rok 2019. Vyplýva z nej, že tento program naplno dosiahol svoje ciele na daný rok. Celkový rozpočet na program Erasmus+ sa každým rokom zvyšuje. V roku 2019 dosiahol výšku 3,37 miliardy eur – o 547 miliónov eur...