Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii

Európska migračná agenda: Slovensko

Európska komisia vyzvala Slovensko, aby v nadchádzajúcich týždňoch revidovalo svoju politiku pre žiadateľov o premiestnenie, s cieľom zosúladiť ju s rozhodnutiami Rady o premiestnení z Grécka a začať čo najskôr. Slovensko doposiaľ premiestnilo 16 osôb z Grécka, z...

Program ERASMUS oslavuje 30 rokov

Európska únia dnes oslavuje 30. výročie vzniku programu zahraničných výmen Erasmus, na ktorom sa doposiaľ zúčastnilo 9 miliónov ľudí, vrátane takmer 108-tisíc Slovákov. Tým program od svojho založenia v roku 1987 poskytol šancu študovať, absolvovať odbornú prípravu,...

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu