Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii

Január 2019

Eurospravodaj - Január 2019 - PDF NA STIAHNUTIE RUMUNSKÉ PREDSEDNÍCTVO RADY EÚ Na predsedníctve Rady EÚ sa podieľajú vlády 28 členských štátov, pričom každých šesť mesiacov, a to 1. januára a 1. júla, prechádza táto funkcia z jedného štátu na druhý. Funkcia...

Slovensko a Japonsko v číslach

Hlavné prvky dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom v oblasti vývozu poľnohospodárskych produktov sú tieto: ruší japonské clá na viaceré druhy syrov, ako aj na vývoz vína;umožňuje výrazný nárast vývozu hovädzieho mäsa z EÚ do Japonska, spracované...

Obchodná dohoda EÚ a Japonska

Dňom 1. februára 2019 nadobudne platnosť Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (EPA). Podniky a spotrebitelia v celej Európe i v Japonsku môžu teraz ťažiť z najväčšej zóny voľného obchodu na svete. Dohoda o hospodárskom partnerstve ruší prevažnú...

Dva krízové scenáre kvôli brexitu „bez dohody“

Vzhľadom na pretrvávajúce neistoty súvisiace s ratifikáciou dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ Európska komisia prijala 2 legislatívne návrhy na zmiernenie výrazného vplyvu, ktoré by mal „scenár bez dohody“ na politiku EÚ v oblasti rybárstva. Prvý návrh...

Majetkové pomery medzinárodných párov v EÚ

Včerajším dňom začali platiť nariadenia EÚ, ktoré objasňujú pravidlá pre majetkové režimy medzinárodných manželských párov alebo registrovaných partnerstiev. Nové nariadenia stanovujú jasné pravidlá v prípadoch rozvodu alebo rozchodu a znamenajú koniec paralelných a...

Program Erasmus+ a Slovensko

Program Erasmus+ bol v roku 2017 navyše obohatený o strategické priority EÚ zamerané na digitálne zručnosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže (nová mobilná aplikácia Erasmus+, online jazykové vzdelávanie). Súčasný program Erasmus+ (2014 – 2020) má...

Rekordný rok pre program Erasmus+

Európska komisia uverejnila svoju výročnú správu o programe Erasmus+, z ktorej vyplýva, že sa na ňom zúčastňuje viac ľudí než kedykoľvek predtým, počet podporovaných projektov rastie a Erasmus+ sa stáva inkluzívnejším a posilňuje sa aj jeho medzinárodný rozmer. V roku...

JUNIOR INTERNET hľadá online talenty

Na súťaž Junior Internet 2019 pozýva AMAVET všetkých nadšencov internetu a programovania. Projekty webových stránok, mobilných aplikácií, blogov alebo vlogov, dizajnov, grafiky a textov na webe sú viac než vítané. Prihlasovať svoje projekty môžu žiaci základných a...

Výsledky prieskumu pre Slovensko

Výsledky prieskumu Eurobarometra o antisemitizme v Európe pre Slovensko sú nasledovné: 20% opýtaných vníma antisemitizmus ako problém na Slovensku (v rámci celej EÚ je to 50%), 70% nevníma antisemitizmus u nás ako problém (EÚ 43%),  pálčivejšie u nás antisemitizmus...

Eurobarometer o antisemitizme v Európe

Deň 27. január je vyhlásený za Medzinárodný deň spomienky na obete holokaustu. Je to deň, keď pred 74 rokmi spojenecké sily oslobodili koncentračný tábor Osvienčim-Birkenau. Aké je však aktuálne vnímanie antisemitizmu v Európe? Európska komisia zverejnila výsledky...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu