Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii

Nová dohoda pre spotrebiteľov

Komisia víta nadobudnutie účinnosti nových pravidiel EÚ na ochranu spotrebiteľa ako súčasť Novej dohody pre spotrebiteľov. Ich cieľom je zlepšiť presadzovanie a modernizovanie súčasných pravidiel v súlade s vývojom v digitálnej oblasti. Pri tejto príležitosti...

Poďakovanie za spoluprácu v roku 2019

Centrum EDIC Poprad ďakuje všetkým jeho kooperačným partnerom na národnej, regionálnej a miestnej úrovni za úspešnú spoluprácu v roku 2019 a praje im veľa zdaru pri realizácii ďalších inovatívnych projektov v novom roku...

Fondy EÚ prinášajú výhody

Európska komisia uverejnila svoju strategickú správu o európskych štrukturálnych a investičných fondoch za rok 2019. Vyplýva z nej, že európske fondy prinášajú konkrétne výhody pre regióny aj občanov EÚ. Vďaka takto financovaným projektom bolo možné vytvoriť 300 000...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu