Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii

Stratégia pre západný Balkán

Európska komisia prijala stratégiu pre Dôveryhodnú perspektívu rozšírenia pre krajiny západného Balkánu a väčšiu angažovanosť EÚ v tejto oblasti. EÚ je už teraz najdôležitejším darcom a investorom v regióne, ako aj najdôležitejším politickým partnerom  západného...

Zrýchlenie vrátenia DPH

Európska komisia začala kontrolu s cieľom posúdiť, či je vrátenie DPH podnikom v členských štátoch EÚ v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a judikatúrou Súdneho dvora EÚ.  Ide o súčasť aktivít smerujúcich k vytvoreniu jednotného priestoru DPH, v ktorom sa výrazne...

Návrhy na efektívnejšiu EÚ

Európska komisia predstavila v minulom týždni viacero praktických krokov, ktoré by mohli zefektívniť prácu Európskej únie a zlepšiť prepojenie medzi lídrami inštitúcií EÚ a občanmi Európy. Ide napríklad o návrhy v oblastiach: - vedúci kandidáti: využívanie skúseností...

Budúcnosť financií EÚ

Dňa 23. februára 2018 budú lídri Európskej únie diskutovať o tom, ako zaistiť primerané financovanie priorít, ktoré pre Úniu spoločne stanovili 16. septembra 2016 v Bratislave a 25. marca 2017 v Rímskej deklarácii. Komisia do tejto dôležitej debaty prispieva tromi...

Rozpočet EÚ po roku 2020

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker predstavil v tomto týždni rôzne scenáre, ako aj možné finančné dopady nového a zmodernizovaného viacročného finančného rámca (t. j. rozpočtu) EÚ. Slovenský eurokomisár a podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič...

Postup pri VO projektov z prostriedkov EÚ

Komisia včera uverejnila nové usmernenie, ktoré je určené pre štátnych, regionálnych a miestnych úradníkov pracujúcich s finančnými prostriedkami EÚ. Jeho cieľom je pomôcť im pri zabezpečovaní účinných a transparentných postupov verejného obstarávania pre projekty...

Výroba batérií v EÚ

V pondelok, dňa 12. februára 2018,  Európska komisia uskutočnila 2. stretnutie na vysokej úrovni Európskej aliancie pre batérie. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia európskeho priemyslu, politickí predstavitelia zainteresovaných členských štátov, Európska investičná...

Európsky deň tiesňového čísla 112

Bezplatné a jednotné celoeurópske číslo tiesňového volania  112 funguje od roku 1991. V roku 2017 zaznamenala linka 112 na Slovensku 1.289.061 hovorov (1.403.792 v 2016), celkovo bolo tiesňových volaní (aj na iné tiesňové čísla) 3.343.299. Priemerný čas dokedy bol...

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu