Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii

November 2018

Eurospravodaj - November 2018 - PDF NA STIAHNUTIE JESENNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA Rast v eurozóne sa má spomaliť z úrovne 2,4 % v roku 2017 na 2,1 % v roku 2018, pričom v rokoch 2019 a 2020 treba počítať s ďalším poklesom na 1,9 %, resp. 1,7 %. Rovnaký vývoj sa očakáva v...

Medzinárodný deň boja proti násiliu

V nedeľu, 25. novembra 2018, bol Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Pri tejto príležitosti uvádzame vyhlásenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky.  „Násilie páchané na ženách je vážnym porušením ľudských práv a napriek tomu je na celom...

Aká je situácia na Slovensku?

Priemerná dĺžka života v krajinách EÚ stabilne rastie, ale od roku 2011 sa značne spomalila. Veľké rozdiely v priemernej dĺžke života pretrvávajú nielen medzi pohlaviami, ale aj v rámci sociálno-ekonomického postavenia. Na Slovensku bola v roku 2016 predpokladaná...

Pohľad na zdravie v Európe

Európska komisia a organizácia OECD dnes spoločne uverejnili správu „Stručný pohľad na zdravie: Európa 2018“, prezentujúcu analýzy zdravotného stavu občanov EÚ a výkonnosti zdravotníctva v 28 členských štátoch, 5 kandidátskych krajinách a 3 krajinách krajín Európskeho...

Pozvanie na odborný seminár

Dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na seminár s názvom "Daňový a odvodový systém 21. storočia", ktorý organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s týždenníkom TREND. Seminár sa uskutoční vo štvrtok 6. decembra o 9.00 v hoteli Radisson Blu Carlton v...

Jesenný balík európskeho semestra

Európska komisia predstavila hospodárske a sociálne priority EÚ na nasledujúci rok, vydala stanoviská k návrhom rozpočtových plánov na rok 2019 a v prípade Talianska potvrdila, že je v mimoriadne závažnom nesúlade s Paktom stability a rastu. Grécko sa po prvýkrát...

Euro nestráca popularitu

Zverejnený bol už v poradí sedemnásty prieskum na tému obľúbenosti spoločnej meny Euro medzi  občanmi krajín eurozóny. Výsledky prieskumu ukazujú, že podpora Eura medzi občanmi eurozóny je najvyššia už v poradí druhý rok za sebou. Až 74% opýtaných z krajín eurozóny...

Ako bude na tom Slovensko?

V prípade Slovenska Európska komisia predpokladá, že hospodársky rast sa ďalej zvýši z 4 % v roku 2018 na 4,1% v 2019. Súkromná spotreba ťahaná rastom platov a zamestnanosti zostane hlavným prispievateľom rastu. V roku 2020 by sa v dôsledku spomalenia vývozov mal...

Jesenná hospodárska prognóza EÚ

Rast v eurozóne sa má spomaliť z 10-ročného maxima na úrovni 2,4 % v roku 2017 na 2,1 % v roku 2018, pričom v rokoch 2019 a 2020 treba počítať s ďalším poklesom na 1,9 %, resp. 1,7 %. Rovnaký vývoj sa očakáva v EÚ27, v prípade ktorej prognóza rastu dosahuje v roku...

Európska iniciatíva občanov

Európska komisia odsúhlasila registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Povinné označovanie potravín ako nevegetariánske/vegetariánske/vegánske“. V iniciatíve sa uvádza, že „vegetariáni a vegáni majú problém s identifikáciou vhodných potravín v EÚ a musia...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu