Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii

8. ročník Ceny Jána Bahýľa

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje 8. ročník Ceny Jána Bahýľa. Cena Jána Bahýľa je udeľovaná od roku 1999 za mimoriadne hodnotné slovenské technické alebo dizajnérske priemyselnoprávne chránené riešenie. Úrad aj týmto spôsobom motivuje a podporuje...

Obsah nového programu Európsky horizont

Programe zavádza hlavné tieto nové prvky: - Európska rada pre inováciu (European Innovation Council-EIC), ktorej cieľom bude dostať najsľubnejšie prevratné technológie s vysokým potenciálom z laboratórií na trh a pomôcť najinovatívnejším startupom či podnikom rozšíriť...

Eurokomisárka Jourová na Slovensku

Dňa 7. a 8. júna 2018 navštívi Slovensko európska komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľské otázky a rodovú rovnosť Věra Jourová.  Cieľom jej návštevy je stretnúť sa s novým ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom, ako aj informovať sa o stave vyšetrovania vraždy...

Hlavné prvky návrhu SPP

Nový spôsob práce: flexibilita v spôsobe využívania pridelených prostriedkov; možnosť previesť až 15 % pridelených prostriedkov SPP z priamych platieb na rozvoj vidieka (a naopak). Spravodlivejšie riešenia vďaka lepšiemu zacieleniu podpory: priame platby ostanú;...

Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020

Komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje zmodernizovať a zjednodušiť spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP). Navrhovaný rozpočet  365 miliárd EUR umožní,  že SPP zostane politikou, ktorá obstojí aj v budúcnosti, bude naďalej...

Máj 2018

Eurospravodaj - Máj 2018 - PDF NA STIAHNUTIE Deň Európy – 9. máj Aj tento rok 9. mája sme spoločne oslávili Deň Európy - symbolické narodeniny Európskej únie. Tento deň si pripomíname výročie Deklarácie francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana, ktorá...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu