Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii

Vznikla slovenská batériová aliancia

Štvrtá priemyselná revolúcia zásadným spôsobom mení priemysel, ako ho poznáme dnes. Výsledkom sú nové technológie a inovatívne ekosystémy. Batérie – ako strategická technológia pre prechod na čisté energetické systémy a čistú mobilitu – predstavujú jej neodmysliteľnú...

Dialóg s občanmi Európa a my

V pondelok 8. októbra /2018 sa uskutoční v Komárne cezhraničný slovensko-maďarský Dialóg s občanmi "Európa a my" za účasti zástupcov Európskej komisie aj Európskeho parlamentu ako spoločné slovensko-maďarské stretnutie občanov. Link  na prenos...

Jesenné koordinačné stretnutie KEP a siete EDIC

Centrum EDIC Poprad sa zúčastňuje v Žiline dvojdňového jesenného koordinačného stretnutia organizovaného Kanceláriou Európskeho parlamentu pre sieť centier EDIC na Slovensku. Program 1. dňa bol venovaný prioritám kampane pre voľby do Európskeho parlamentu 2019. ...

Investičná pomoc Slovenska pre Jaguar Land Rover

Európska komisia dospela k záveru, že investičná pomoc Slovenska pre Jaguar Land Rover vo výške 125 mil. EUR je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci. Táto podpora prispeje k hospodárskemu rozvoju a konkurencieschopnosti nitrianskeho regiónu, k vytvoreniu...

Zmeny v elektronickej identifikácii

Od 29. septembra 2018 nadobudli účinnosť celoeurópske právne predpisy o elektronickej identifikácii (nariadenie eIDAS), ktoré umožnia cezhraničné uznávanie elektronických identifikačných preukazov a umožnia občanom a podnikom EÚ prístup k online službám aj v prípade,...

Aké sú odporúčania MMF pre Slovensko

Medzinárodný menový fond (MMF) pravidelne monitoruje krajiny sveta a publikuje podrobné analytické dokumenty, ktoré sú významným zrkadlom fungovania štátu a výkonu ekonomiky v rôznych oblastiach.Slovensko dosahuje výborné makroekonomické výsledky, no v kľúčových...

OECD hodnotí Slovensko

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)  pravidelne monitoruje krajiny sveta a publikuje podrobné analytické dokumenty, ktoré sú výborným zrkadlom fungovania štátu a výkonu ekonomiky v rôznych oblastiach. Slovensko dosahuje výborné makroekonomické...

September 2018

Eurospravodaj - September 2018 - PDF NA STIAHNUTIE SPRÁVA O STAVE EURÓPSKEJ ÚNIE Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker predniesol svoju štvrtú správu o stave Únie v stredu 12. septembra v Európskom parlamente v Štrasburgu. Tohtoročná správa prichádza v období...

Hodnotenie Slovenska Európskou komisiou

Európska komisia (EK) pravidelne monitoruje krajiny sveta a publikuje podrobné analytické dokumenty, ktoré sú výborným zrkadlom fungovania štátu a výkonu ekonomiky v rôznych oblastiach. Slovensko dosahuje výborné makroekonomické výsledky, no v kľúčových oblastiach, v...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu