Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii
Migračná agenda po 4 rokoch

Migračná agenda po 4 rokoch

Európska komisia predložila správu o kľúčovom pokroku, ktorý sa dosiahol od roku 2015 v rámci Európskej migračnej agendy. V posledných 4 rokoch sa položili základy spoločnej migračnej politiky EÚ a zaviedli sa nové nástroje a postupy koordinácie a spolupráce....

Európsky orgán práce

Európsky orgán práce

Slávnostnou inauguráciou a prvým zasadnutím správnej rady včera začal fungovať Európsky orgán práce („European Labour Authority“, ELA), ktorý bude sídliť v Bratislave. Myšlienku zriadiť takýto orgán predstavil pred dvoma rokmi vo svojej správe o stave Únie...

Odborná diskusia o Mercosure

Odborná diskusia o Mercosure

Európska komisia predložila správu o kľúčovom pokroku, ktorý sa dosiahol od roku 2015 v rámci Európskej migračnej agendy. V posledných 4 rokoch sa položili základy spoločnej migračnej politiky EÚ a zaviedli sa nové nástroje a postupy koordinácie a spolupráce....

Čo najviac ohrozuje rastliny v EÚ?

Čo najviac ohrozuje rastliny v EÚ?

Slávnostnou inauguráciou a prvým zasadnutím správnej rady včera začal fungovať Európsky orgán práce („European Labour Authority“, ELA), ktorý bude sídliť v Bratislave. Myšlienku zriadiť takýto orgán predstavil pred dvoma rokmi vo svojej správe o stave Únie...

Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku vás pozýva na odbornú diskusiu s názvom  „Čo prinesie Slovensku obchodná dohoda so združením Mercosur?“, ktorá sa uskutoční o 10:00 hod vo štvrtok 17. októbra 2019 v Európskom informačnom centre (Palisády 29, Bratislava)....

Výročné stretnutie centier EDIC v Prahe

Výročné stretnutie centier EDIC v Prahe

V dňoch 09. - 11.10.2019 sa koná výročné stretnutie európskej siete Europe Direct v Prahe. Agenda oboch dni je zameraná na budúcnosť EÚ, priority novej Európskej komisie a na aktuálne témy ovplyvňujúce každodenný život euroobčanov. Pracovný program 1. dňa stretnutia...

Konkurencieschopnosť v EÚ

Konkurencieschopnosť v EÚ

Európsky týždeň odborných zručností sa v roku 2019 uskutoční v Helsinkách (14. - 18. október). Aj štvrtý ročník, ktorý organizuje Európska komisia v partnerstve s fínskym predsedníctvom Rady EÚ, bude podporovať ľudí všetkých vekových skupín, aby vďaka odbornému...

Viac podpory pre učiteľov

Viac podpory pre učiteľov

Európska komisia uverejnila zoznam 20 regulovaných karanténnych škodcov, ktorých určila ako prioritných škodcov. Medzi nimi sú druhy ako Xylella fastidiosa, chrústovec japonský, fúzač ázijský a pôvodcovia „zelenavosti“ citrusov a čiernej škvrnitosti citrusov, ktorých...

Ochrana oznamovateľov v EÚ

Ochrana oznamovateľov v EÚ

Rada ministrov EÚ dnes prijala smernicu o ochrane oznamovateľov na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci v Luxemburgu. Smernicou sa zaručí vysoká úroveň ochrany oznamovateľov tým, že sa zavedú bezpečné kanály podávania správ v rámci konkrétnej organizácie,...

Ako sa pripraviť na brexit

Ako sa pripraviť na brexit

Pokiaľ Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ bez dohody o vystúpení, ktorou by sa zaviedlo prechodné obdobie, bude sa na colné účely považovať za krajinu mimo EÚ od dátumu vystúpenia. Ak tak zatiaľ neurobili, podniky v EÚ by sa mali začali pripravovať na túto možnosť....

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu