Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii
M. Šefčovič o boji s koronavírusom

M. Šefčovič o boji s koronavírusom

V súvislosti s rozšírením ochorenia COVID-19, podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič vyzdvihol postup pri spoločnom verejnom obstarávaní. „Podarilo sa nám zmapovať, koľko materiálu celkovo potrebujeme v EÚ. Hovoríme zhruba o...

Spoločné obstarávanie ochranných prostriedkov

Spoločné obstarávanie ochranných prostriedkov

Spoločné obstarávanie osobných ochranných prostriedkov, ktoré vyhlásila Európska komisia s cieľom reagovať na krízu spôsobenú koronavírusom, sa ukázalo ako úspešné. Výrobcovia predložili ponuky vyhovujúce všetkým množstvám jednotlivých položiek požadovaných členskými...

Akčný plán EK pre ľudské práva

Akčný plán EK pre ľudské práva

Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell dnes predstavili priority a ďalší postup v oblasti ľudských práv a demokracie a prijali spoločné oznámenie a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2020...

Podpora EK v boji s COVID-19

Podpora EK v boji s COVID-19

Európska únia má v oblasti verejného zdravia podporné právomoci - môže podporovať, koordinovať alebo dopĺňať činnosti členských štátov. Znamená to, že členské štáty si vyhradili zdravotníctvo takmer úplne do svojej kompetencie a Európskej únii v tejto oblasti zverili...

Pomoc EÚ pre občanov

Pomoc EÚ pre občanov

EÚ repatrizovala ďalších 223 Európanov, ktorí uviazli v tretích krajinách. Vďaka Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany doposiaľ uľahčila repatriáciu 1 381 občanov do Európy. Európska komisia navrhla aktivovať všeobecnú únikovú doložku rozpočtového rámca s cieľom...

EÚ tím proti COVID-19

EÚ tím proti COVID-19

Európska komisia pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej zohráva koordinačnú úlohu a pomáha členským krajinám v ich reakcii na vypuknutie nákazy COVID-19. Zároveň prijíma opatrenia na zmiernenie sociálno-ekonomického vplyvu v Európskej únii.  Prácu...

Investičná iniciatíva

Investičná iniciatíva

Komisia navrhuje, aby sa 37 miliárd EUR v rámci politiky súdržnosti použilo na boj proti krízovej situácii spôsobenej koronavírusom. Na tento účel Komisia navrhuje, že tento rok nebude žiadať členské štáty o vrátenie nevyužitých prostriedkov predbežného financovania...

Poradný panel pre COVID-19

Poradný panel pre COVID-19

COVID-19: európsky tím vedeckých odborníkov na posilnenie koordinácie a lekárskej reakcie EÚ. Európska komisia zriadila poradný panel pre COVID-19 zložený z epidemiológov a virológov z rôznych členských štátov s cieľom sformulovať usmernenia EÚ o vedecky...

COVID-19: Usmernenia EK

COVID-19: Usmernenia EK

Euroskupina (ministri financií štátov eurozóny) zostavila prvý súbor súčasných vnútroštátnych a európskych opatrení a stanovila rámec aj pre ďalšie opatrenia na reakciu na vývoj a podporu oživenia hospodárstva. Cieľom je zabrániť prepuknutiu epidémie COVID-19 a...

Komisia v boji s koronavírusom

Komisia v boji s koronavírusom

Európska komisia dnes predložila usmernenia pre členské štáty, týkajúce sa opatrení zavádzaných na štátnych hraniciach v kontexte šíriaceho sa ochorenia COVID-19. Na jednej strane je potreba ochrániť ľudí pred šírením vírusu, na druhej stane je potrebné zaistiť pohyb...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu