Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii

November 2019

Eurospravodaj - NOVEMBER 2019 - PDF NA STIAHNUTIE  EURÓPSKA KOMISIA ZVEREJNILA JESENNÚ HOSPODÁRSKU PROGNÓZU  Hospodársky rast bude pokračovať Európske hospodárstvo v súčasnosti zažíva už sedem rokov hospodársky rast a predpokladá sa, že aj v rokoch 2020 a 2021 bude...

Prieskum Eurobarometra o medzinárodnom obchode

Z výsledkov osobitného prieskumu Eurobarometra, ktorý dnes uverejnila Európska komisia, vyplýva, že 60 % Európanov má pocit, že majú osobný prospech z medzinárodného obchodu, čo je o 16 percentuálnych bodov viac ako pred 10 rokmi pri predchádzajúcom prieskume. Z...

Rozpočtové plány na rok 2020

Európska komisia predstavila svoje stanoviská k návrhom rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok 2020. Od júla tohto roku sa po prvýkrát od roku 2002 na žiadny členský štát eurozóny nevzťahuje postup pri nadmernom deficite. Očakáva sa, že pomer dlhu...

Európsky zbor solidarity v roku 2020

Európska komisia uverejnila výzvu na predkladanie návrhov na rok 2020 v rámci Európskeho zboru solidarity. Na podporu činností v oblasti solidarity bude vyčlenený predpokladaný rozpočet vo výške 117 miliónov EUR, ktorý vytvorí nové príležitostí pre mladých ľudí v...

Prognóza pre Slovensko

Čo sa týka Slovenska, došlo k výraznej revízii rastu HDP smerom nadol v porovnaní s predchádzajúcimi prognózami Európskej komisie. Po 4% v 2018, by mal hospodársky rast dosiahnuť 2,7% v tomto roku a 2,6% v 2020.  Domáca spotreba bude v dôsledku silného rastu reálnych...

Jesenná hospodárska prognóza

Európske hospodárstvo v súčasnosti zažíva už sedem rokov hospodársky rast a predpokladá sa, že aj v rokoch 2020 a 2021 bude tento trend pokračovať. Trhy práce sú aj naďalej stabilné a nezamestnanosť stále klesá. Vonkajšie prostredie je však oveľa menej priaznivé a...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu