Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii

Marec 2018

Eurospravodaj - Marec 2008 - PDF NA STIAHNUTIE Prvé stretnutie centier siete EDIC v Bruseli V dňoch 08. – 09. marca 2018 sa na pozvanie Európskej komisie uskutočnilo prvé stretnutie novej siete informačných centier Europe Direct (EDIC), ktoré budú pôsobiť v členských...

Minifestival európskeho filmu 7×7

Cieľom minifestivalu je priniesť európske filmy do regiónov. Máte možnosť vidieť 7 skvelých európskych titulov podporených z Programu EÚ Kreatívna Európa - podprogram MEDIA v 7 slovenských mestách. Po slávnostnom otvorení a premietaniach pre verejnosť v Bratislave...

Bezpečnosť na cestách

Zverejnená predbežná štatistika bezpečnosti cestnej premávky za rok 2017 už druhý rok po sebe ukazuje zhruba dvojpercentné zníženie počtu úmrtí na cestách v EÚ. V roku 2017 prišlo na cestách EÚ o život 25 300 ľudí, čo je o 300 menej ako v roku 2016 (–2 %) a o 6 200...

VentureEU: 2,1 miliardy EUR

Európska komisia a Európsky investičný fond (EIF) spustili program celoeurópskeho fondu fondov rizikového kapitálu (VentureEU) s cieľom zvýšiť objem investícií do inovatívnych startupov a podporiť expanziu inovatívnych podnikov v Európe. VentureEU poskytne európskym...

Podpora malých a stredných podnikov

Z prostriedkov programu EÚ pre výskum a inováciu Horizon 2020 bude podporených 257 malých a stredných podnikov (MSP) z 31 krajín. V rámci nástroja pre MSP ide o podporu v celkovej výške €12.65 miliónov. Medzi vybranými projektmi je aj jeden slovenský. Podporu vo výške...

Digitálny deň 2018

Dnes, počas Digitálneho dňa 2018, sa Komisia stretne s ministrami a zástupcami jednotlivých krajín EÚ, zástupcami priemyslu, akademickej obce a občianskej spoločnosti, aby spoločne podporili spoluprácu v oblasti umelej inteligencie, blockchainu, elektronického...

Svetový deň zdravia 2018

Svetový deň zdravia si pripomíname 9. apríla. Prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých je jedným z hlavných úspechov povojnovej Európy. Vychádza z názoru, že každý človek – chudobný i bohatý – by mal mať nárok na kvalitnú zdravotnú starostlivosť bez obáv, že...

Medzinárodný deň Rómov 2018

8. apríl jeMedzinárodný deň Rómov, pri tejto príležitosti vydali spoločné vyhlásenie prvý podpredseda Európskej komisie FransTimmermans, komisárkyMarianne Thyssenová, Věra Jourová a Corina Creţuová a komisár Johannes Hahn. Vyhlásenie konštatuje, že „Dodržiavanie...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu