Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii
Pracovná mobilita umelcov v EÚ

Pracovná mobilita umelcov v EÚ

Dňa 14.08.2019 sa otvorila tretia, a zároveň posledná tohtoročná výzva na posielanie žiadostí o podporu z programu i-Portunus.  Je to pilotný projekt financovaný Európskou komisiou, ktorý poskytuje umelcom finančnú podporu na prácu v inej krajine v trvaní od 15 do 85...

Ako reagovali občania Slovenska?

Ako reagovali občania Slovenska?

Občania Slovenskej republiky majú prevažne pozitívny názor na súčasnú situáciu slovenskej ekonomiky (49 % ju považuje za dobrú, 46% za zlú). Čo sa týka finančnej situácie vo vlastnej domácnosti, Slováci sa cítia z veľkej časti stabilne  - až 60% vníma svoju finančnú...

Najnovší prieskum Eurobarometra

Najnovší prieskum Eurobarometra

Dňa 14.08.2019 sa otvorila tretia, a zároveň posledná tohtoročná výzva na posielanie žiadostí o podporu z programu i-Portunus.  Je to pilotný projekt financovaný Európskou komisiou, ktorý poskytuje umelcom finančnú podporu na prácu v inej krajine v trvaní od 15 do 85...

Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu

Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu

Občania Slovenskej republiky majú prevažne pozitívny názor na súčasnú situáciu slovenskej ekonomiky (49 % ju považuje za dobrú, 46% za zlú). Čo sa týka finančnej situácie vo vlastnej domácnosti, Slováci sa cítia z veľkej časti stabilne  - až 60% vníma svoju finančnú...

Diskusia o dvojakej kvalite potravín

Diskusia o dvojakej kvalite potravín

Prieskum Eurobarometra (EB 91), ktorý prebehol po voľbách do Európskeho parlamentu od 7. júna do 1. júla 2019 vo všetkých 28 krajinách EÚ a piatich kandidátskych krajinách, ponúka tieto výsledky: Vyplýva z neho výrazné zlepšenie názoru občanov na Európsku úniu, a to...

Júlový súbor prípadov nesplnenia povinností

Júlový súbor prípadov nesplnenia povinností

Slovensko je dotknuté v nasledujúcich oblastiach: - Digitálny jednotný trh - oneskorenie s transpozíciou nariadenia EÚ o geografickom blokovaní do vnútroštátneho práva. - Energetická efektívnosť - transpozícia pravidiel EÚ v oblasti energetickej efektívnosti do...

Komisia zastavila konanie voči ZSSK

Komisia zastavila konanie voči ZSSK

V pondelok, dňa 5. augusta 2019 o 14:00 hod., vás pozývame na diskusné fórum k zisteniam Spoločného výskumného centra EÚ (JRC) o dvojitej kvalite. Podujatie organizuje Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na...

Rámec pre riadenie rozpočtového nástroja

Rámec pre riadenie rozpočtového nástroja

Európsky parlament v roku 2015 vyhlásil 2. august za „Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu“, s cieľom pripomenúť si 500 000 Rómov – čo v tom čase predstavovalo minimálne štvrtinu celkovej rómskej populácie – ktorí boli zavraždení v nacistami okupovanej...

GDPR prináša výsledky

GDPR prináša výsledky

Európska komisia dnes uverejnila správu, v ktorej sa zaoberá pozitívnym vplyvom pravidiel EÚ na ochranu údajov a možnosťami ďalšieho zlepšenia jeho uplatňovania. V správe sa konštatuje, že väčšina členských štátov vytvorila potrebný právny rámec a že nový systém na...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu