Súťaž mladý európan

Pozvanie pre stredné školy na prihlásenie sa do 15. ročníka vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom „Mladý Európan“ v roku 2020

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásili dňom 09. marca 2020 15. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená pre trojčlenné súťažné tímy študentov druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Partnerom súťaže je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Tohtoročnými hlavnými oblasťami sú priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, najmä Európska zelená dohoda, ale aj Európsky parlament a Rada Európskej únie. Súťažiaci sa môžu zamerať aj na krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2020, konkrétne Chorvátsko a Nemecko. Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Regionálne kolá súťaže sa uskutočnia v 13 regiónoch Slovenska v priebehu mesiacov marec – apríl 2020. Celoslovenské kolo súťaže, ktorého sa zúčastnia víťazné trojčlenné družstvá z regionálnych kôl, sa uskutoční dňa 11. júna 2020 v Banskej Bystrici.

Regionálne kolo súťaže pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Levoča, Spišská Nová Ves, Kežmarok a Stará Ľubovňa sa uskutoční dňa 07. apríla 2020 v popradskom hoteli SATEL***.

Aj napriek už stanovenému termínu konania regionálneho kola budeme podrobne monitorovať situáciu, najmä obmedzenia pre organizovanie súťažných a spoločenských podujatí z titulu šírenia sa KORONAVÍRUSU na Slovensku a podľa potreby presunieme konanie regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2020 na neskorší termín (predbežne 21. apríla 2020) v hoteli SATEL***.

Aj napriek už stanovenému termínu konania regionálneho kola budeme podrobne monitorovať situáciu, najmä obmedzenia pre organizovanie súťažných a spoločenských podujatí z titulu šírenia sa KORONAVÍRUSU na Slovensku a podľa potreby presunieme konanie regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2020 na neskorší termín (predbežne 21. apríla 2020) v hoteli SATEL*** v Poprade, ak by to bolo vzhľadom na vývoj situácie potrebné.

Bližšie informácie o súťaži sú uvedené v štatúte súťaže a súťažnom poriadku, zverejnené sú aj na našej stránke www.europedirectpp.eu .

Pri výbere členov študentského trojčlenného tímu Vašej strednej školy pre účasť v regionálnom kole tejto už tradičnej vedomostnej súťaže o Európskej únii zohľadnite, prosím, skutočnosť, že súťaže sa nemôže opätovne zúčastniť študent, ktorý sa jej už raz zúčastnil v predchádzajúcom ročníku.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Chorvátsku, alebo o Nemecku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2020. Tento projekt môžu študenti vypracovať ako súčasť školského kola súťaže, ktoré by predchádzalo vyslaniu tímu reprezentujúceho školu na regionálnom kole. Odporúčame zaslanie projektu týždeň pred konaním príslušného regionálneho kola súťaže. Presný termín stanovuje vyhlasovateľ príslušného regionálneho kola súťaže. Strana 2 z 3

Keďže bude tento projekt v tlačenej verzii hodnotený v rámci regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2020, budeme si, kvôli času potrebnému na jeho ohodnotenie, veľmi vážiť jeho osobné doručenie alebo zaslanie poštou na adresu Europe Direct Poprad, P.O. Box 36, Hviezdoslavova 24, 058 01 Poprad najneskôr do dňa 06. apríla 2020.

Vaše prípadné otázky Vám radi zodpovieme elektronicky na adrese: europedirect@europedirectpp.eu alebo telefonicky na čísle 0905 545 121.

 

 

 

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu