Rozpočtové plány na rok 2020

Európska komisia predstavila svoje stanoviská k návrhom rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok 2020. Od júla tohto roku sa po prvýkrát od roku 2002 na žiadny členský štát eurozóny nevzťahuje postup pri nadmernom deficite. Očakáva sa, že pomer dlhu...

preèítajte si viac

Prognóza pre Slovensko

Čo sa týka Slovenska, došlo k výraznej revízii rastu HDP smerom nadol v porovnaní s predchádzajúcimi prognózami Európskej komisie. Po 4% v 2018, by mal hospodársky rast dosiahnuť 2,7% v tomto roku a 2,6% v 2020.  Domáca spotreba bude v dôsledku silného rastu reálnych...

preèítajte si viac

Archív

Partneri

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu