6 priorít Komisie na roky 2019 – 2024

Európska zelená dohoda

Stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom

Hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí

Presadzovať sociálnu spravodlivosť a prosperitu

Európa pripravená na digitálny vek

Zabezpečenie novej generácie technológií pre ľudí

Podpora európskeho spôsobu života

Chrániť našich občanov a naše hodnoty

Silnejšia Európa vo svete

Posilniť naše zodpovedné globálne líderstvo

Nový impulz pre európsku demokraciu

Rozvíjať, chrániť a posilňovať našu demokraciu

Najnovšie články

Boj proti nenávisti v spoločnosti

Boj proti nenávisti v spoločnosti

Začala sa európska panelová diskusia občanov o riešení problému nenávisti v spoločnosti.150 občanov náhodne vybraných zo všetkých 27 členských štátov sa stretne, aby preskúmali základné príčiny nenávisti a spôsoby ich riešenia. Cieľom panelovej diskusie občanov je...

Posilnenie hasičskej flotily rescEU

Posilnenie hasičskej flotily rescEU

Komisia financuje nákup nových hasičských lietadiel na zvýšenie kapacity rescEU na letecké hasenie požiarov. 600 miliónov eur z finančných prostriedkov EÚ sa použije na nákup 12 nových lietadiel, ktoré budú umiestnené v šiestich členských štátoch EÚ: Chorvátsko,...

Plány na získanie európskeho diplomu

Plány na získanie európskeho diplomu

Komisia predkladá tri iniciatívy na podporu nadnárodnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania s konečným cieľom vytvoriť európsky diplom. Dobrovoľný európsky diplom by bol prínosom pre študentov a komunitu vysokoškolského vzdelávania tým, že by...

Archív

Partneri

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu