EIF a UniCredit podpísali dohody o poskytnutí 1 miliardy eur malým podnikom v siedmich krajinách strednej a východnej Európy Európsky investičný fond (EIF), ktorý patrí do skupiny Európskej investiční banky (EIB), poskytne skupine UniCredit dve záruky v hodnote 370 miliónov eur na podporu investícií realizovaných malými a strednými podnikmi (MSP) v siedmich krajinách EÚ: na Slovensku, v Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku a Slovinsku. Tieto transakcie zastrešuje program InvestEU, dlhodobý program financovania Európskej únie na podporu udržateľných investícií, inovácií a tvorby pracovných miest v Európe, ktorého cieľom je do roku 2027 zmobilizovať investície vo výške najmenej 372 miliárd eur na priority politík EÚ. Záruky EIF zastrešené programom InvestEU umožnia UniCredit poskytnúť úvery za výhodných podmienok 2 500 malým a stredným podnikom a malým podnikom so strednou kapitalizáciou v celej Európe a zaistiť investície do reálnej ekonomiky vo výške približne 1 miliardy eur. Prostriedky budú určené predovšetkým nainvestície, ktoré prispejú k súbežnej ekologickej a digitálnej transformácii, ale aj na podporu kultúrneho, vzdelávacieho a sociálneho sektora. V rámci stratégie UniCredit v oblasti ekologických úverov budú úvery poskytované aj bytovým družstvám a fyzickým osobám na ich vlastné investície do obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti obytných budov, ako aj na podporu rozvoja udržateľnej mobility.