Európska komisia oznámila, že v rámci zrýchlenej výzvy na predkladanie návrhov bolo vybraných osem rozsiahlych výskumných projektov zameraných na vývoj liečby a diagnostiky infekcií spôsobených koronavírusom. Výzvu v marci zverejnila iniciatíva za inovačnú medicínu, ktorá je verejno-súkromným partnerstvom. Projekty, sú súčasťou spoločnej európskej reakcie na pandémiu, ktorú Komisia koordinuje už od začiatku krízy. Aby Komisia mohla finančne podporiť väčší počet kvalitných návrhov, zvýšila sumu, ktorú na tieto účely prisľúbila z rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020, z pôvodne plánovaných 45 miliónov eur na 72 miliónov eur. Ďalších 45 miliónov eur poskytnú farmaceutické spoločnosti, pridružení partneri iniciatívy a ďalšie organizácie zapojené do jednotlivých projektov. Celková investícia tak bude predstavovať 117 miliónov eur.
Počas darcovskej konferencie, ktorá sa konala 4. mája v rámci globálnej reakcie na koronavírus, Komisia prisľúbila sumu v celkovej výške 1,4 miliardy eur. Jednu miliardu z toho poskytne prostredníctvom programu Horizont 2020, pričom tieto prostriedky sa využijú na vývoj vakcín, nových spôsobov liečby a diagnostických nástrojov na zabránenie šíreniu koronavírusu. Komisia okrem toho od začiatku tohto roka zmobilizovala v rámci programu Horizont 2020 ďalších 352 miliónov eur. Uvedená suma zahŕňa aj 48,2 milióna eur poskytnutých na 18 výskumných projektov, v rámci ktorých sa už pracuje na zlepšení pripravenosti a reakcie na nákazy, rýchlych testoch na delokalizovanú diagnostiku, nových spôsoboch liečby a nových vakcínach.