V rámci štvrtého a posledného kola iniciatívy DiscoverEU, do ktorého sa z celej Európy prihlásilo okolo 75 000 mladých ľudí vo veku 18 rokov, dostane svoj cestovný poukaz asi 20 000 z nich. Mladí Európania, ktorí boli vybraní na základe vopred stanovených výberových kritérií a kvót pridelených jednotlivým členským štátom, budú môcť v období od 1. apríla do 31. októbra 2020 stráviť na cestách celkom 30 dní.

Vzhľadom na veľký záujem o iniciatívu DiscoverEU Komisia neustále pracuje na jej skvalitnení. Riadi sa pri tom spätnou väzbou, ktorú dostáva od cestovateľov a hlavných partnerov. V máji 2018 Komisia navrhla urobiť z iniciatívy DiscoverEU neoddeliteľnú súčasť budúceho programu Erasmus na roky 2021 – 2027. Ak Európsky parlament a Rada tento návrh schvália, budú môcť v nasledujúcich 7 rokoch využívať prostriedky z iniciatívy ďalšie stovky tisícok mladých ľudí vo veku 18 rokov.