Komisia schválila podporu v rámci politiky súdržnosti vo výške viac ako 73 miliónov eur z programového obdobia 2014 – 2020 na postavenie druhej častielektričkovej trate Šafárikovo námestie-Janíkov dvor. Investícia je súčasťou celkového cieľa zlepšiť verejnú dopravu v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Linka spojí južnú časť Petržalky s bratislavským Starým Mestom. Bude viesť z Bosákovej ulice na Janíkov dvor v rozsahu 3,8 km. Nová električková trať nadväzuje na už vybudovaný prvý úsek medzi Šafárikovým námestím a Bosákovou ulicou. Nová časť trate bude súčasťou integrovaného systému ekologickej verejnej dopravy, čo zníži jej negatívne vplyvy na životné prostredie, akými sú hluk a znečistenie ovzdušia. Povzbudenie ľudí k uprednostneniu električky pred autami a autobusmi pomôže ešte väčšmi znižovať opotrebovanie ciest a dopravnú preťaženosť. Ďalšie informácie o projektoch financovaných EÚ na Slovensku nájdete na webovej stránke Kohesio a na Platforme otvorených údajov pre oblasť súdržnosti.