Európska komisia vyčlení v roku 2024 celkom 185,9 milióna eur na financovanie propagácie udržateľných a vysokokvalitných agropotravinových výrobkov EÚ v Európskej únii a vo svete. Kampane na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov EÚ by mali poľnohospodárom v Únii, ale aj širšiemu potravinárskemu priemyslu EÚ otvoriť nové trhové príležitosti a pomôcť im zaistiť ich existujúce podnikanie. Okrem zvyšovania udržateľnej výroby a spotreby poľnohospodárskych výrobkov propagačná politika podporuje aj udržateľnú obnovu agropotravinárskeho odvetvia EÚ v náročnom hospodárskom kontexte. Sumy, ktoré sú k dispozícii na kampane vybrané v roku 2024, sú rozdelené medzi propagáciu na vnútornom trhu EÚ (81,3 milióna eur) a propagáciu v tretích krajinách (85,1 milióna eur). Mimo EÚ sa za hlavné ciele v oblasti propagácie považujú krajiny a regióny s vysokým potenciálom rastu. Patria medzi ne Čína, Japonsko, Južná Kórea, Singapur a Severná Amerika. Jedným z hlavných vývozných trhov pre agropotravinové výrobky EÚ zostáva Spojené kráľovstvo, kam smeruje 20 % vývozu EÚ27.