Dva roky od Parížskej dohody je EÚ v popredí boja proti klimatickým zmenám. Na samite Jedna planéta v Paríži, ktorý zorganizoval francúzsky prezident Emmanuel Macron, Európska komisia predstavila niekoľko iniciatív s cieľom modernej a čistej ekonomiky. Ide o nový Akčný plán pre planétu, ktorý zahŕňa 10 prelomových iniciatív smerom k modernej ekonomike a spravodlivej spoločnosti:

  1. Finančný sektor v službách klímy
  2. Plán EÚ pre vonkajšie investície – príležitosti pre Afriku a susedné regióny EÚ
  3. Podpora mestských investícií
  4. Čistá energia pre ostrovy
  5. Štrukturálna podpora pre uhoľné regióny
  6. Zapojenie mladých Európanov do boja proti klimatickým zmenám
  7. Inteligentné financovanie smart budov
  8. Súbor pravidiel EÚ o investíciách do energetickej hospodárnosti budov
  9. Investície do ekologických priemyselných technológií
  10. Čistá, prepojená a konkurencieschopná mobilita