Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu, vyhlásil: „Umelá inteligencia, genetika, technológia blockchain potvrdzujú, že veda je v centre pozornosti súčasných prelomových inovácií, ktoré sú v súčasnosti najsľubnejšie. Európa má popredné miesto v oblasti vedy a technológie a bude zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu pri podpore inovácie.“

Na hlavné politické priority budú vyčlenené nasledovné prostriedky:
–  nízkouhlíková budúcnosť odolná voči zmene klímy: 3,3 miliardy EUR,
–  obehové hospodárstvo: 1 miliarda EUR,
–  digitalizácia a premena európskeho priemyslu a služieb: 1,7 miliardy EUR,
–  bezpečnostná únia: 1 miliarda EUR,
–  migrácia: 200 miliónov EUR.