Na celoeurópskej úrovni považujú respondenti za najväčšie tri nasledujúce výzvy: migrácia (38%), terorizmus (29%) a hospodárska situácia (18%).  Migráciu považujú za najväčšiu výzvu v Estónsku (62%), Českej republike (58%) a v Maďarsku (56%).  Terorizmus je medzi výzvami na druhom mieste v 15  členských štátoch.  U našich Českých susedov je to  považuje terorizmus za výzvu 47% opýtaných.

Na Slovensku je poradie výziev nasledovné: migrácia (44%), terorizmus (30%),  a stav verejných financií (21%). Hospodárska situácia (14%) je až na piatom mieste, predchádza jej kriminalita (16%).