– 74 % slovenských respondentov súhlasí s tým, že pomáhať ľuďom v rozvojových krajinách je dôležité (zaznamenaný výrazný pokles, EÚ priemer: 86 %)

– 6 z 10 slovenských respondentov (62 %) tvrdí, že boj proti chudobe v rozvojových krajinách by mal patriť medzi priority EÚ, 43 % respondentov to tvrdí o národnej vláde, 7 z 10 opýtaných Slovákov si myslí, že súkromné spoločnosti by mali mať dôležitú úlohu v trvalo udržateľnom rozvoji rozvojových krajín

– 2/3 respondentov súhlasia, že poskytovanie finančnej pomoci rozvojovým krajinám prispieva k väčšiemu mieru a rovnosti vo svete (nárast oproti roku 2018)

– 65 % opýtaných tvrdí, že poskytovanie finančnej pomoci rozvojovým krajinám je účinný spôsob boja proti neregulárnej migrácii

– 43 % respondentov si myslí, že by sa malo vynakladať toľko finančných prostriedkov na podporu rozvojových krajín ako doteraz, podiel tých, ktorí si myslia, že by sa malo vynakladať menej finančných prostriedkov, sa zvýšil na 26 %

– respondenti na Slovensku najčastejšie uvádzajú mier a bezpečnosť (36 %) ako najnaliehavejšiu výzvu pre rozvojové krajiny, oproti roku 2018 majú nižšiu tendenciu uvádzať demokraciu a ľudské práva (11 %)