Na Slovensku je za obéznu považovaná jedna z troch osôb – 33%. Obéznych bolo 15.9% mužov a 16.6% žien. Vo vekovej kategórii 18-24 rokov bolo obéznych 7.7% Slovákov; vo veku 35-44 je to 11,8%; v kategórii 45-64 rokov sa obezita týkala 22,1% osôb; najobéznejšia bola veková kategória 65 – 74 rokov s 33% obéznych; vo veku na 65 rokov trpelo obezitou 23,2% občanov.

Na Slovensku bol zaznamenaný najväčší rozdiel medzi podielom obezity u mladých ľudí (vo veku 18 až 24 rokov) a staršími osobami ( vo veku 65-74 rokov) bol zaznamenaný na Slovensku (33,0 % u osôb vo veku medzi 65 a 74 rokov v porovnaní s 2,7 % u tých vo veku medzi 18 a 24 rokov, alebo +30,3 pp). Aj na Slovensku platí, že čím vyššie vzdelanie tým štíhlejšia osoba.
S nízkym vzdelaní bolo obéznych 22,2% ľudí, so stredným vzdelaním 17,7%, v kategórii s najvyšším vzdelaním bolo obéznych 8,3
% Slovákov.