Európska komisia predložila súbor usmernení a odporúčaní, ktoré majú členským štátom pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby znova otvorili svoje prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia. Cieľom balíka je pomôcť cestovnému ruchu EÚ, aby sa pozviechal z pandémie, podporiť podniky a zabezpečiť, aby bola Európa aj naďalej najobľúbenejšou cieľovou destináciou pre turistov. EK chce zároveň ponúknuť ľuďom možnosť, aby si zaslúžene odpočinuli a užili čerstvý vzduch. Hneď, ako to zdravotná situácia dovolí, by ľudia mali mať možnosť znovu sa spojiť s priateľmi a rodinami, či už vo vlastnej krajine EÚ alebo v zahraničí, a pritom byť chránení všetkými potrebnými bezpečnostnými a preventívnymi opatreniami.
Balík Komisie týkajúci sa cestovného ruchu a dopravy zahŕňa: celkovú stratégiu oživenia na rok 2020 a ďalšie obdobie, spoločný prístup k obnove voľného pohybu a postupnému a koordinovanému rušeniu obmedzení na vnútorných hraniciach EÚ, rámec na podporu postupného obnovenia dopravy, ktorým sa zabezpečí bezpečnosť cestujúcich aj personálu, odporúčanie s cieľom zatraktívniť cestovné poukazy ako alternatívu k vráteniu hotovosti, kritériá bezpečného a postupného obnovenia činností cestovného ruchu a zdravotných protokolov pre ubytovacie a stravovacie zariadenia.
Komisia sa snaží umožniť turistom a cestujúcim, aby mohli znova, bezpečne a s dôverou cestovať, pomocou opatrení sa snaží zaistiť: bezpečnú obnovu voľného pohybu a zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach, obnovu dopravných služieb v celej EÚ tak, aby bolo zároveň chránené zdravie pracovníkov v doprave a cestujúcich,bezpečné obnovenie služieb cestovného ruchu, zabezpečenie cezhraničnej interoperability aplikácií na sledovanie kontaktov, zatraktívnenie poukazov pre spotrebiteľov.
Komisia sa zameriava aj na podporu podnikov v oblasti cestovného ruchu v Európe tak, že: zabezpečí likviditu pre podniky v oblasti cestovného, najmä MSP, zachová pracovné miesta poskytnutím finančnej pomoci z programu SURE až do výšky 100 miliárd EUR, prepojí občanov s miestnou ponukou cestovného ruchu, podpora miestnych atrakcií a cestovného ruchu a Európa ako bezpečná turistická destinácia.