Občania Slovenskej republiky majú prevažne pozitívny názor na súčasnú situáciu slovenskej ekonomiky (49 % ju považuje za dobrú, 46% za zlú). Čo sa týka finančnej situácie vo vlastnej domácnosti, Slováci sa cítia z veľkej časti stabilne  – až 60% vníma svoju finančnú situáciu ako dobrú, 34% ako zlú. Pohľad na budúcnosť slovenského hospodárstva sa od minulého roka zmenil k lepšiemu, štvrtina ľudí si myslí, že sa v nasledujúcich 12 mesiacoch zlepší a 55 %, že zostane stabilná.

Podľa opýtaných čelí Slovensko momentálne problémom najmä v nasledovných oblastiach: zvyšovanie cien/inflácia/životné náklady (37 %), zdravie a sociálne zabezpečenie (36 %) a hospodárska situácia(17 %). Pri otázke čomu momentálne najviac čelí Európska únia, Slováci identifikovali ako výzvy: imigráciu (35 %), terorizmus (20 %) a stav verejných financií členských štátov/infláciu (18 %).

Dôvera v Európsku úniu je na úrovni 44 % (EÚ 46 %), nedôvera 46 % (EÚ 44 %). Svojmu parlamentu dôveruje 27 % opýtaných Slovákov (64 % mu nedôveruje).  Vládu vidí pozitívne  29 % opýtaných, nedôveruje jej 65 %. Až 82 % respondentov podporuje voľný pohyb v EU, 77 % respondentov sa vyjadrilo v prospech spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky a jednotnej meny euro.

Za najpozitívnejší prínos EÚ považujú Slováci voľný pohyb, spoločnú menu  (41 %) a mier (40 %).  Európskymi občanmi sa cíti byť až 80 % Slovákov, tu je Slovensko nad Európskym priemerom, ktorý je 73 %. 77 % opýtaných by sa rado dozvedelo viac o svojich právach občanov EÚ, 63% tvrdí, že tieto práva pozná.