Zverejnený bol tohtoročný Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2018.  DESI monitoruje pokrok členských štátov v oblasti digitalizácie a zameriava sa na  päť kapitol: pripojenie na internet, ľudský kapitál, využívanie internetových služieb, integrácia digitálnych technológií, digitálne verejné služby. V celkovom hodnotení skončilo Slovensko spomedzi 28 členských krajín na 20. mieste. Celkovo sa dá povedať, že v každom z ukazovateľov nastal určitý posun vpred, aj napriek tomu, že celkové umiestnenie v rebríčku sa v porovnaní s vlaňajškom nezmenilo. S týmto skóre patrí Slovensko do skupiny krajín so slabými výsledkami. Výsledky DESI ukazujú, že Slováci sú priemernými používateľmi internetu a náležite využívajú rôzne online služby. Dostupnosť pripojenia a služieb 4G je dostatočne rozšírená, avšak ultrarýchle širokopásmové pripojenie je nad priemerom EÚ. Pokiaľ ide o ľudský kapitál, aj napriek rastúcemu dopytu na trhu práce, je ponuka odborníkov v oblasti IKT stále pod priemerom EÚ.