Občania pri otázke, aké sú ich najväčšie obavy, aj naďalej najčastejšie poukazujú na prisťahovalectvo ako na problém, ktorému EÚ čelí (45 %, –3 percentuálne body od jari 2016). Druhým najčastejšie uvádzaným problémom zostáva terorizmus (32 %, –7) So značným odstupom za ním nasleduje hospodárska situácia (20 %, +1), stav verejných financií členských štátov (17 %, +1) a nezamestnanosť (16 %, +1). Prisťahovalectvo sa vníma ako problém číslo jeden pre EÚ vo všetkých členských štátoch s výnimkou Španielska a Portugalska. Na úrovni jednotlivých krajín vzbudzujú najväčšie obavy nezamestnanosť (31 %, –2) a prisťahovalectvo (26 %, –2). Hospodárska situácia je na treťom mieste (19 %, nezmenené).