Prieskum Eurobarometra o vnímaní korupcie v EÚ prináša tieto zistenia: Korupcia je na Slovensku rozšírená podľa 83% opýtaných (priemer EÚ 68%), 41% sa domnieva, že za posledné tri roky sa miera korupcie zvýšila a podľa 43% ostala rovnaká. Podľa 59% slovenských respondentov je najviac rozšírené branie/dávanie úplatkov a zneužívanie moci na osobný prospech medzi politikmi na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni; v tesnom závese je zdravotníctvo – 58% a o tretiu priečku sa 54% delia politické strany s políciou a colnými úradmi (54%). S tým, že v národných verejných inštitúciách JE korupcia súhlasí 80% opýtaných a 71% verí, že je prítomná aj v miestnych alebo regionálnych verejných inštitúciách. Čo sa týka korupcie v podnikateľskom prostredí a politike respondenti na Slovensku si myslia: · 80% (EÚ – 80%): príliš úzke prepojenie medzi podnikaním a politikou vedie ku korupcii
· 79% (EÚ – 65%): protekcionizmus a korupcia sú na Slovensku prekážkou obchodnej súťaže
· 76% (EÚ – 61%): korupcia je na Slovensku súčasťou podnikateľskej kultúry
· 60%(EÚ – 53%): jediný spôsob, ako na Slovensku dosiahnuť úspech v podnikaní, je mať politické konexie.
Na otázku či museli okrem oficiálnych poplatkov dať extra platbu alebo hodnotný dar zdravotnej sestre či lekárovi alebo prispieť darom nemocnici odpovedalo 91% slovenských respondentov NIE, rovnakú odpoveď poskytlo 91% opýtaných na otázku, či za posledných 12 mesiacov zažili alebo boli svedkami korupcie.