Akt o digitálnych službách: Komisia určila prvý súbor veľmi veľkých online platforiem a vyhľadávačov. Komisia podľa aktu o digitálnych službách rozhodla o určení 17 veľmi veľkých online platforiem (Very Large Online Platforms – VLOP) a 2 veľmi veľkých online vyhľadávačov (Very Large Online Search Engines – VLOSE), ktoré majú dosah aspoň 45 miliónov aktívnych používateľov mesačne. Platformy boli určené na základe údajov používateľov, ktoré museli uverejniť do 17. februára 2023. Spoločnosti budú musieť do štyroch mesiacov splniť celý súbor nových povinností podľa aktu o digitálnych službách. Cieľom tohto opatrenia je posilniť v online prostredí postavenie používateľov vrátane maloletých a chrániť ich tým, že sa od určených služieb bude vyžadovať, aby posúdili a zmiernili svoje systémové riziká a poskytli spoľahlivé nástroje na moderovanie obsahu. Veľmi veľké online platformy: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube a Zalando. Veľmi veľké online vyhľadávače: Bing a Google Search