EÚ domovom výroby čistých technológií a ekologických pracovných miest. Komisia navrhla zákon o priemysle s nulovými emisiami s cieľom rozšíriť výrobu čistých technológií v EÚ a zabezpečiť, aby bola Únia dobre vybavená na prechod na čistú energiu. Navrhovaným nariadením sa vytvorialepšie podmienky na vytvorenie projektov s nulovou bilanciou emisií v Európe a prilákajú sa investície s cieľom dosiahnuť do roku 2030 celkové strategické výrobné kapacity Únie v oblasti technológií s nulovou bilanciou emisií alebo dosiahnuť aspoň 40 % potrieb Únie v oblasti zavádzania. Tým sa urýchli pokrok pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a prechod na klimatickú neutralitu. Zároveň sa zvýši konkurencieschopnosť priemyslu EÚ, vytvoria sa kvalitné pracovné miesta a podporí sa úsilie EÚ o dosiahnutie energetickej nezávislosti. Predsedníčka von der Leyenová oznámila túto iniciatívu ako súčasť priemyselného plánu zelenej dohody. Spolu s návrhom európskeho zákona o kritických surovinách a reformou koncepcie trhu s elektrinou sa v zákone o priemysle s nulovými emisiami stanovuje jasný európsky rámec na zníženie závislosti EÚ od vysoko koncentrovaného dovozu. V záujme ďalšej podpory zavádzania vodíka z obnoviteľných zdrojov v rámci EÚ, ako aj dovozu od medzinárodných partnerov dnes Komisia predkladá aj svoje nápady týkajúce sa koncepcie a funkcií Európskej vodíkovej banky.