Európska komisia podľa nariadenia EÚ o fúziách bezpodmienečne schválila navrhovanú akvizíciu podniku Central European Media Enterprises (CME) spoločnosťou PPF Group NV (PPF). Komisia dospela k záveru, že transakcia nevyvoláva žiadne obavy z narušenia hospodárskej súťaže v Európskom hospodárskom priestore (EHP). PPF aj CME pôsobia v oblasti nákupu športových vysielacích práv v Česku a na Slovensku a v oblasti predaja reklamného priestoru v Česku. Zároveň obidve spoločnosti pôsobia na odlišných úrovniach televízneho hodnotového reťazca. Spoločnosť CME je aktívna najmä ako veľkoobchodný dodávateľ televíznych kanálov vo viacerých členských štátoch, zatiaľ čo PPF ponúka maloobchodné audio-vizuálne a telekomunikačné služby v Bulharsku, Česku a na Slovensku.
Komisia počas prešetrovania získala spätnú väzbu od veľkého počtu zákazníkov a konkurentov. Na základe prieskumu trhu dospela k záveru, že oznámená transakcia neovplyvní pozíciu spoločností na príslušných trhoch. Tieto spoločnosti totiž vo všeobecnosti nie sú konkurentmi pri nákupe rovnakých športových práv a existujúci podiel PPF na trhu by sa v dôsledku transakcie zvýšil len v obmedzenej miere. Podobne aj činnosti PPF predstavujú zanedbateľný podiel a pozíciu CME na trhu predaja reklamného priestoru v Česku by významne neposilnili. Komisia dospela k záveru, že transakcia nevyvoláva obavy z narušenia hospodárskej súťaže v EHP, a vec bezpodmienečne schválila. Ďalšie informácie budú dostupné na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži, a to vo verejnom registri vecí pod číslom veci M.9669.