Európa momentálne prichádza približne o 600 miliónov ton materiálov nachádzajúcich sa v odpade, ktoré by sa dali recyklovať alebo znovu použiť. Recykluje sa len približne 40 % odpadu domácností EÚ, pričom v niektorých oblastiach je miera recyklácie až 80 %, inde zas menej než 5 %.
Komisia preto navrhla spoločný cieľ do roku 2030 recyklovať 65 % komunálnych odpadov, 75 % odpadov z obalov a skládkovať maximálne 10 % všetkého odpadu. Zákaz však bude platiť úplne pre vyseparovaný odpad.
Hoci ambície sú o trochu nižšie ako v prípade balíčka, ktorý Komisia stiahla minulý rok z pracovného programu, podľa Timmermansa je „realistickejší“.
Napriek nižším ambíciám však dosahovanie cieľov bude pre Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. viac na www.EuropskaUnia.sk »problematické. „Slovenská republika víta ambíciu Európskej komisie, ale podobne ako väčšina členských štátov považuje tieto ciele za veľkú výzvu a veľmi ťažko realizovateľné,“ povedal pre EurActiv hovorca Ministerstva životného prostredia SR Maroš Stano.