Poslanci vo štvrtok, 01.06.2023, prerokujú a prijmú svoje návrhy na posilnenie reakcie EÚ na zdravotné hrozby, ktoré predstavuje antimikrobiálna rezistencia v celej EÚ. Komisia 26. apríla 2023 navrhla odporúčanie Rady o zintenzívnení opatrení EÚ na boj proti antimikrobiálnej rezistencii v rámci prístupu „Jedno zdravie“ ako súčasť reformy farmaceutických právnych predpisov EÚ. Poslanci budú rokovať a hlasovať o uznesení, v ktorom zdôraznia ich konkrétne výzvy na prijatie opatrení pre členské štáty EÚ pred tým, ako sa očakáva, že Rada prijme návrh Komisie v polovici júna. Parlament opakovane vyzval na zintenzívnenie koordinácie a opatrení EÚ na boj proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR), a to aj vo svojich uzneseniach o Európskom akčnom pláne jedného zdravia proti antimikrobiálnej rezistencii a o Farmaceutickej stratégii pre Európu.
Súvislosti V roku 2019 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila AMR za jednu z desiatich najväčších globálnych hrozieb pre verejné zdravie, ktorým ľudstvo čelí. V júli 2022 Komisia identifikovala antimikrobiálnu rezistenciu ako jednu z troch hlavných zdravotných hrozieb. Baktérie rezistentné voči antibiotikám každoročne spôsobujú viac ako 670 000 infekcií a približne 33 000 ľudí v EÚ/EHP v dôsledku toho zomrie. AMR sa vyskytuje, keď sa baktérie, vírusy, huby a parazity časom menia a už nereagujú na lieky, čo sťažuje liečbu infekcií a zvyšuje riziko šírenia chorôb, závažných chorôb a smrti. Zneužívanie a nadmerné používanie antimikrobiálnych látok sú hlavnými hnacími silami vývoja patogénov rezistentných voči liekom.