Vlastné zdroje EÚ

Vlastné zdroje EÚ

Komisia navrhla vytvoriť pre rozpočet EÚ ďalšiu generáciu vlastných zdrojov, ktorá zahŕňa tri nové zdroje príjmov: prvý je založený na príjmoch z obchodovania s emisiami (ETS), druhý je založený na zdrojoch vytvorených navrhovaným mechanizmom EÚ na kompenzáciu uhlíka...
Re-Open EU

Re-Open EU

Európska komisia potvrdila, že úprava existujúcej slovenskej schémy na zachovanie zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb je v Platforma Re-open EU poskytuje relevantné informácie pre bezpečné cestovanie po všetkých členských štátoch EÚ a...
Slovenská schéma štátnej pomoci

Slovenská schéma štátnej pomoci

Európska komisia potvrdila, že úprava existujúcej slovenskej schémy na zachovanie zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb je v súlade s dočasným rámcom štátnej pomoci. Komisia schválila pôvodnú schému v apríli...
Uznávanie potvrdení o očkovaní

Uznávanie potvrdení o očkovaní

Komisia schválila pravidlá týkajúce sa digitálneho COVID preukazu EÚ, v ktorých sa stanovuje záväzné obdobie uznávania potvrdení o očkovaní na účely cestovania v rámci EÚ na 9 mesiacov (presne 270 dní). Jasné a jednotné obdobie uznávania potvrdení o očkovaní...
Piata vakcína proti COVID-19

Piata vakcína proti COVID-19

Európska komisia udelila podmienečné povolenie na uvedenie na trh pre vakcínu Nuvaxovid proti COVID-19 vyvinutú spoločnosťou Novavax. Ide o piatu vakcínu proti tomuto ochoreniu povolenú v EÚ. Vakcína bola povolená na základe pozitívneho vedeckého odporúčania, ktoré...