Odolnosť energetického systému

Odolnosť energetického systému

Strednodobé opatrenia v prospech dekarbonizácie a odolnosti energetického systému: Vyššie investície do obnoviteľných zdrojov energie, obnovy a energetickej efektívnosti a bezodkladné spustenie aukcií energie z obnoviteľných zdrojov a povoľovacích procesov;Väčšia...
Ceny energií

Ceny energií

Komisia prijala oznámenie o cenách energie s cieľom reagovať na mimoriadne zvýšenie celosvetových cien energie, ktoré bude pravdepodobne trvať celú zimu, a pomôcť tak európskym občanom a podnikom.Oznámenie obsahuje súbor nástrojov, ktorými môžu EÚ a jej...
Plán obnovy a odolnosti

Plán obnovy a odolnosti

Európska komisia vyplatila Slovensku 822,7 milióna eur v rámci predbežného financovania podľa Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ide o 13 % celkových finančných prostriedkov, ktoré má krajina pridelené v rámci tohto mechanizmu. Sprístupnenie...
Kódex správania na internete

Kódex správania na internete

Európska komisia zverejnila výsledky svojho šiesteho hodnotenia kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete. Výsledky ukazujú zmiešaný obraz, keďže IT spoločnosti preskúmali 81 % oznámení do 24 hodín a odstránili v priemere 62,5 %...
Nový pakt o migrácii a azyle

Nový pakt o migrácii a azyle

Rada prijala nové pravidlá pre vstup a pobyt vysokokvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo EÚ v nadväznosti na kladné hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu z 15. septembra. Znamená to konečné prijatie nových pravidiel, ktoré budú musieť členské...