Eurobarometer o pocitoch Slovákov v EÚ

Eurobarometer o pocitoch Slovákov v EÚ

Pozývame vás na tlačovú konferenciu k prezentácii výsledkov Národnej správy Eurobarometra: Chceme byť v Európe cudzincami?, ktorá sa uskutoční v piatok 24. marca 2023 o 10.00 h. v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave.Počas tlačovej konferencie...
Druhá platba pre Slovensko

Druhá platba pre Slovensko

Včerajšia platba sa uskutočnila vďaka tomu, že Slovensko splnilo míľniky a ciele súvisiace s druhou platbou. Slovensko dostalo granty vo výške 709 miliónov eur vďaka splneniu 14 míľnikov a dvoch cieľov spojených s druhou platbou. Týkajú sa reforiem v oblasti...
Nový európsky Bauhaus

Nový európsky Bauhaus

Komisia v partnerstve s ukrajinskými organizáciami spúšťa program budovania kapacít Nového európskeho Bauhausu na obnovu Ukrajiny. Cieľom iniciatívy zameranej na budovanie kapacít je poskytnúť inšpiráciu a praktickú pomoc obciam zapojeným do rekonštrukcie a obnovy...
Akt o priemysle s nulovými emisiami

Akt o priemysle s nulovými emisiami

EÚ domovom výroby čistých technológií a ekologických pracovných miest. Komisia navrhla zákon o priemysle s nulovými emisiami s cieľom rozšíriť výrobu čistých technológií v EÚ a zabezpečiť, aby bola Únia dobre vybavená na prechod na čistú energiu. Navrhovaným...