Dnes bol predložený legislatívny návrh, ktorý má zaistiť občanom právo na zásobovanie vodou. Legislatíva v tejto oblasti existuje už viac ako tridsať rokov, je však na čase ju zrevidovať. Dnešný návrh je reakciou na vôbec prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov s názvom Right2Water (Právo na vodu), v rámci ktorej sa podarilo zozbierať 1,6 milióna podpisov na podporu zlepšenia prístupu k bezpečnej pitnej vode pre všetkých Európanov. Okrem práva na vodu nové pravidlá zaistia, aby dodávatelia vody poskytovali spotrebiteľom jasnejšie informácie o jej spotrebe, štruktúre cien za vodu, ako aj o cene za liter vody. Od členských štátov sa bude vyžadovať, aby poskytli lepší prístup k pitnej vode všetkým občanom, a to predovšetkým zraniteľným a marginalizovaným skupinám.  Ďalšou z výhod je úspora, vďaka zníženiu spotreby fľaškovej vody môžu európske domácnosti ušetriť viac ako 600 miliónov EUR ročne. Väčšia dôvera k vode z vodovodu sa môže premietnuť aj do zníženia objemu plastového odpadu v podobe plastových fliaš, čo prospeje životnému prostrediu.