Európska únia zverejnila spoločné pravidlá na bezpečné fungovanie dronov, ktoré sú významnou súčasťou Stratégie v oblasti letectva pre Európu. Pravidlá sú jednoduché s dôrazom na predchádzanie rizikám pri prevádzke dronov a boli zostavené na  základe technického posúdenia Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA). Prístup založený na posúdení rizík je dôležitý aj z hľadiska rôznorodosti využívania dronov. Na základe stanoviska EASA Európska komisia v tomto roku prijme konkrétne právne predpisy, upravujúce podmienky pre prevádzku dronov vo vzdušnom priestore s názvom U-Space.