Európska komisia udelila vakcíne proti ochoreniu COVID-19, ktorú vyvinuli spoločnosti BioNTech a Pfizer, podmienečné povolenie na uvedenie na trh. Táto vakcína sa tak stala prvou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 povolenou v EÚ. Povolenie nasleduje po kladnom vedeckom odporúčaní vychádzajúcom z dôkladného posúdenia bezpečnosti, účinnosti a kvality vakcíny, ktoré vykonala Európska agentúra pre lieky (EMA) a ktoré schválili členské štáty. Spoločnosti BioNTech a Pfizer oficiálne požiadali o podmienečné povolenie na uvedenie na trh 1. decembra. Stalo sa tak po analýze ich údajov, ktorú od 6. októbra v rámci priebežného preskúmania uskutočnila Európska agentúra pre lieky. Vďaka tomuto preskúmaniu dokázala agentúra posúdiť žiadosť o podmienečné povolenie vo veľmi krátkom čase. Tento postup, ktorý je osobitne určený pre núdzové situácie, umožňuje čo možno najrýchlejšie posúdenie, pri ktorom sa však dôkladne a v plnej miere posúdia všetky požiadavky na bezpečnosť, účinnosť a kvalitu vakcíny. Komisia, členské štáty a výrobca teraz pracujú na tom, aby boli prvé dávky dodané 26. decembra tak, aby sa 27. – 29. decembra mohli začať Európske dni očkovania.