Európska komisia víta konečné prijatie troch legislatívnych textov, ktoré zjednodušia a zlepšia bezpečnosť cestujúcich osobných lodí. Nové pravidlá odstránia zastarané a nejasné požiadavky a prispejú k zlepšeniu efektivity pátracích a záchranných operácií.  Na základe nových pravidiel napríklad všetky kompetentné orgány získajú okamžitý prístup k údajom o cestujúcich v prípade krízovej situácie; všetky osobné lode dlhšie ako 24 metrov budú musieť byť postavené na základe spoločných európskych bezpečnostných štandardov.

Odhaduje sa, že európskymi prístavmi prejde okolo 400 miliónov cestujúcich ročne,  z toho 120 miliónov sa prepravuje v prístavoch v rámci EÚ.

Prijatý balíček opatrení je finalizáciou návrhu Komisie z júna 2016,  Európsky parlament návrh schválil 4. októbra 2017. Členské štáty majú teraz 2 roky na zavedenie týchto pravidiel do svojej domovskej legislatívy a 4 roky na vytvorenie elektronického systému poskytovania údajov.