Podľa konečných údajov o smrteľných nehodách na cestách v roku 2021, ktoré uverejnila Komisia, bolo v minulom roku na cestách EÚ zabitých približne 19 900 ľudí. Komisia zverejnila túto štatistiku pri príležitosti každoročného Ocenenia za vynikajúce výsledky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ktorými sa oceňujú inovačné projekty v oblasti bezpečnosti cestnej premávky v celej Európe. Tohtoročné údaje predstavujú 6 % nárast v porovnaní s rokom 2020. Tento nárast nasledoval po bezprecedentnom ročnom poklese o 17 % v rokoch 2019 až 2020, ktorý bol výrazne ovplyvnený nižšími úrovňami dopravy v dôsledku obmedzenia pohybu z dôvodu pandémie. V celej EÚ bolo v roku 2021 zaznamenaných 45 úmrtí na cestách na milión obyvateľov. Z predbežných údajov za prvých sedem mesiacov roka 2022 vyplýva priemerný nárast úmrtí na cestách o viac ako 10 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2021.Súčasný trend je však stále pod úrovňou spred pandémie. Komisia v rámci svojej stratégie Vízie nulovej úmrtnosti úzko spolupracuje s členskými štátmi na systéme, ktorý zahŕňa bezpečné vozidlá, bezpečnú infraštruktúru, bezpečné používanie ciest a lepšiu starostlivosť po nehode. Tento moderný prístup sa všeobecne akceptuje ako najlepší prostriedok riešenia bezpečnosti cestnej premávky. Komisia uverejnila aj sériu správ ako súčasť svojho Európskeho observatória bezpečnosti cestnej premávky, v ktorých poskytuje podrobné údaje a analýzy o celom rade tém týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky, akými sú využívanie bezpečnostných pásov, zraniteľnosť detí, cyklistov a seniorov ako účastníkov cestnej premávky alebo rozptýlenie pozornosti vodiča.
Bezpečnosť na slovenských cestách: Ø V roku 2020 bolo na slovenských cestách zaznamenaných 45 úmrtí na milión obyvateľov (v roku 2010 to bolo 69 úmrtí na milión obyvateľov). Ø Medzi rokmi 2010 a 2020 poklesol počet nehôd so zranením na Slovensku o 30 % (v EÚ27 to bol pokles o 22 %) a počet úmrtí na cestách o 33 % (v EÚ27 to bolo pokles o 37 %). Ø V roku 2020 prišlo na slovenských cestách k 4 302 nehodám, ktoré vyústili zranením alebo smrťou (v roku 2010 to bolo 6 131 nehôd). Ø V roku 2020 bolo na Slovensku 247 obetí (v roku 2010 to bolo 371 obetí). Ø V roku 2020 bolo 894 osôb vážne zranených (v roku 2010 to bolo 1 195 vážne zranených). Ø V roku 2020 zahynulo 49 chodcov ( v roku 2010 to bolo 126 chodcov). Ø V roku 2020 zahynulo na bicykloch 24 osôb (v roku 2010 to bolo 27 cyklistov).