Na európskych cestách v roku 2019 prišlo o život menej ľud, ako v minulých rokoch. Vyplýva to z predbežných údajov zo Štatistiky bezpečnosti cestnej premávky za rok 2019, ktoré dnes zverejnila Európska komisia. Odhaduje sa, že vlani pri dopravnej nehode zomrelo 22 800 ľudí, čo je takmer o 7 000 menej úmrtí ako v roku 2010 – pokles o 23%. Európa má v priemere 51 úmrtí na cestách na 1 milión obyvateľov, pokiaľ ide o bezpečnosť cestnej premávky je zďaleka najbezpečnejšou oblasťou na svete.

Na Slovensku bolo v roku 2019 zaznamenaných 51 úmrtí na cestách na milión obyvateľov, čo zodpovedá priemeru EÚ. Počet smrteľných nehôd v krajine v roku 2019 narástol o 7 %, po tom, čo v roku 2018 klesol o 6 % (48 ľudí na milión obyvateľov). Počas uplynulého desaťročia tento počet klesol o 25 %, čo je rovnaké tempo ako priemer EÚ.

Tretina členských štátov znížila od roku 2010 svoj počet úmrtí na cestách o 30 % alebo viac, pričom takmer 40 % smrteľných nehôd v cestnej doprave pripadá na mestské oblasti. Najvýraznejší pokles v medziročnom porovnaní zaznamenali Švédsko (-32 %), Fínsko (-14 %) a Lotyšsko (-12 %).

Podrobné údaje za rok 2019 rozčlenené podľa typu ciest, spôsobu dopravy, veku a kategórie obetí ešte nie sú k dispozícii. Európska komisia očakáva, že budúce výsledky za rok 2020 sa budú vychyľovať z trendu, pretože z predbežných údajov vyplýva, že počet smrteľných nehôd v cestnej doprave pravdepodobne výrazne klesne v dôsledku opatrení na riešenie krízy spôsobenej koronavírusom.