Hnojivá zohrávajú významnú úlohu v oblasti potravinovej bezpečnosti. Ich výroba a náklady do veľkej miery závisia od zemného plynu. Po invázii Ruska na Ukrajinu má celosvetová kríza v oblasti minerálnych hnojív a energie v súčasnosti negatívny vplyv na celosvetovú potravinovú bezpečnosť a ceny potravín. Európska komisia dnes v tejto súvislosti predložila oznámenie o zabezpečení dostupnosti a cenovej dostupnosti hnojív. Dnešné oznámenie prináša širokú škálu opatrení a usmernení o tom, ako riešiť výzvy, ktorým v súčasnosti čelia poľnohospodári a priemysel EÚ, ako aj rozvojové krajiny. Rieši sa aj potreba posilniť celkovú odolnosť a udržateľnosť našich potravinových systémov v strednodobom a dlhodobom horizonte, a to v súlade s oznámením o zabezpečení potravinovej bezpečnosti prijatým v marci 2022, stratégiou „z farmy na stôl“ a plánom REPowerEU.