Európska komisia poskytne členským štátom a náboženským spoločenstvám 23 miliónov EUR na posilnenie ochrany miest bohoslužieb a iných verejných priestorov pred teroristickými hrozbami v rámci nového programu EÚ v oblasti boja proti terorizmu. Desať projektov bude financovaných z Fondu pre vnútornú bezpečnosť (polícia). Deväť z nich dostane finančné prostriedky v hodnote 20 miliónov EUR a zapoja subjekty z 20 členských štátov. Tieto projekty sa zamerajú na ochranu miest bohoslužieb patriacich k rôznym náboženským komunitám (kostoly, synagógy, mešity); na ochranu iných druhov verejných priestorov, ako sú systémy verejnej dopravy a významné športové priestory; a odhaľovanie hrozieb detekčnými psami. 3 milióny EUR sa použijú na financovanie projektu na testovanie riešení na boj proti možným hrozbám, ktoré predstavujú drony. Na jar 2021 Komisia zorganizuje konferenciu o ochrane verejných miest a miest bohoslužieb s cieľom predstaviť vybrané projekty verejnosti.