Komisia navrhla nové pravidlá na lepšie využívanie vopred poskytovaných informácií o cestujúcich (API). Tento návrh je jedným z kľúčových opatrení určených v Stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu. Informácie o cestujúcich pomáhajú zlepšovať kontroly hraníc, znižovať neregulárnu migráciu a identifikovať osoby predstavujúce bezpečnostné riziká. Do EÚ každý rok vstupuje, opúšťa ju alebo ňou prechádza viac ako miliarda cestujúcich. Nové pravidlá zlepšia využívanie údajov API pre potreby kontrol pasažierov ešte pred ich príchodom na vonkajšie hranice. Zároveň posilnia boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu v rámci EÚ. Odstráni sa tak významná medzera v súčasnom právnom rámci, pričom budú dodržané normy EÚ týkajúce sa ochrany a prenosu údajov. Komisia dnes takisto predložila správu o troch rokoch výrazného pokroku vo vykonávaní stratégie pre bezpečnostnú úniu a navrhuje nový akčný plán boja proti nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi objektmi, ktoré stále patrí medzi najlukratívnejšie formy podnikania organizovaných zločineckých skupín.