Dňom 07.03.2023 sa uvádza do prevádzky aktualizovaný Schengenský informačný systém (SIS). SIS je najväčší systém na výmenu informácií pre bezpečnosť a riadenie hraníc v Európe. Poskytuje informácie o hľadaných alebo nezvestných osobách, štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí nemajú zákonné právo zdržiavať sa v EÚ, a o stratených alebo odcudzených predmetoch (napr. autá, strelné zbrane, lode a doklady totožnosti). Obnovený SIS bude základom najmodernejšieho systému riadenia hraníc na svete so systémom vstup/výstup (EES) a Európskym systémom pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS). Konkrétne aktualizácie sú nasledovné: posilnená výmena informácií a spolupráca; nové možnosti lokalizácie a identifikácie hľadaných osôb a posilnenia kontrol na vonkajších hraniciach;dodatočné nástroje na boj proti trestnej činnosti a terorizmu; dodatočné nástroje na ochranu nezvestných a zraniteľných osôb; dodatočné nástroje na predchádzanie neregulárnej migrácii a odrádzanie od nej; intenzívnejšie využívanie SIS agentúrami EÚ.