Dnes vyšla už v poradí druhá správa o tom, ako EÚ napreduje prvo swojej práci na bezpečnejšej Únii. Doteraz sa podarilo úspešne zahájiť činnosť Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a práve dnes bol predložený návrh na vytvorenie Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS).
Ďalej sa pracuje na revízii smernice o strelných zbraniach, je treba obmedziť obeh automatických vojenských zbraní typu Kalašnikov, ako aj aktualizovať smernicu o boji proti terorizmu.
To všetko sú kroky potrebné k tomu, aby sme dokázali dobre ochrániť vonkajšie hranice EÚ a postarať sa tak o bezpečnosť jej obyvateľov.