Od 15. januára 2018 bude dostupný ďalší bezplatný hromadný otvorený online kurz (MOOC) Európskeho výboru regiónov. Toto tretie vydanie sa zameria na tému „Ako čo najlepšie využiť finančné prostriedky EÚ pre mestá a regióny“. MOOC poskytne informácie o súčasných a budúcich politikách a programoch EÚ, ako aj praktické nástroje a príklady dostupných možností financovania a podpory na miestnej a regionálnej úrovni. Kurz je dostupný v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. Po skončení kurzu dostanete bezplatné potvrdenie o jeho ukončení. Kurz je bezplatný a prebieha výhradne online. Bude k dispozícii na online vzdelávacej platforme Iversity a bude zahŕňať videá, informačné prehľady, infografiku, ako aj niektoré praktické úlohy, ktoré umožnia účastníkom kurzu navzájom komunikovať v rámci platformy.