Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek k otvoreniu úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša uviedol: „Vďaka európskym prostriedkom sa darí výrazne skvalitňovať dopravu pre obyvateľov celého Slovenska. V období 2014-2020 zabezpečia investície z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 3 miliardy eur rozšírenie dopravných sietí na Slovensku. To zahŕňa viac ako 100 km nových diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj 126 km zrekonštruovaných železničných tratí.“

V rámci minulého programového obdobia 2007 – 2013 bolo na Slovensku vďaka prostriedkom z fondov EÚ len v oblasti dopravy vybudovaných 155 km diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, zmodernizovaných takmer 2 tisíc km ciest I., II., a III. triedy a takmer 80 km železníc, zakúpených 61 nových vlakov, 45 nových  električiek v Bratislave a 32 vlakových súprav pre prímestskú dopravu, 120 moderných nízko podlažných trolejbusov a 3 nové električky v Košiciach. Zároveň boli obnovené viaceré električkové trate.