Európske krajiny prichádzajú ročne o miliardy eur v dôsledky daňových únikov. EK dnes predstavila konkrétne kroky pre účinný boj proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. V ramci svojej strategie EK nadvazuje na standardy, ktore predstavila na jesen 2015 OECD. EK ma ambiciu zabezpecit aby clenske krajiny EU skoordinovali svoj pristup voci firmam, ktore sa vyhybaju plateniu dani. EK tiez chce zintenzivnit boj proti nelegalnemu presuvaniu ziskov mimo EU a erozii danovych zakladov.
Medzi hlavné prvky nových návrhov patria:
právne záväzné opatrenia na blokovanie najbežnejších spôsobov, ktoré spoločnosti využívajú v snahe vyhnúť sa plateniu dane,
odporúčanie pre členské štáty týkajúce sa toho, ako predchádzať zneužívaniu daňových zmlúv,
návrh týkajúci sa výmeny daňových informácií o nadnárodných spoločnostiach pôsobiacich v EÚ medzi členskými štátmi,
opatrenia na podporu dobrej správy daňových záležitostí na medzinárodnej úrovni,
nový postup zostavovania zoznamu EÚ uvádzajúceho tretie krajiny, ktoré sa odmietajú správať férovo.