Európska komisia, Európska investičná banka a Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov oznámili založenie nového finančného partnerstva zameraného na riešenie kritických výziev v oblasti globálneho zdravia, medzi ktoré patrí odstránenie detskej obrny a zabezpečenie dostupnosti zdravotníckych inovácií pre ľudí, ktorí ich potrebujú najviac. Svetová zdravotnícka organizácia a UNICEF v úlohe implementujúcich partnerov financovania boja proti detskej obrne vynaložia zdroje na eradikáciu tejto choroby, na podporu distribúcie ďalších očkovacích látok pre deti a na posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti, aby dokázali lepšie reagovať na vznikajúce zdravotné hrozby. Z očakávaného balíka financií v objeme 1,1 miliardy eur sa majú poskytnúť nové finančné prostriedky na úplnú eradikáciu ľudskej choroby (vírusu detskej obrny, tzv. poliovírusu), čo by sa podarilo len druhý raz v dejinách. Tieto prostriedky takisto prispejú k riešeniu výziev v oblasti zdravia a rozvoja, ktorým čelia najzraniteľnejší obyvatelia sveta, ktorí za iných okolností nemajú dostatočný prístup k službám zdravotnej starostlivosti a inováciám.